Resort zdrowia o medycynie sportowej.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych trzy projekty rozporządzeń dotyczące medycyny sportowej.
Jeden z projektów to rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (wersja po zakończeniu uzgodnień międzyministerialnych i konsultacji społecznych).
Dokument określa kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe oraz zakres wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania przez zawodników tych orzeczeń.

Kolejny dokument to projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich (wersja uwzględniająca uwagi zgłoszone podczas uzgodnień zewnętrznych).

Rozporządzenie dotyczy zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich, w tym zakresu badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego oraz potrzebę ochrony zdrowia zawodników.
Ostatni z projektów dotyczących sportu, to projekt rozporządzenia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (wersja po zakończeniu uzgodnień międzyministerialnych i konsultacji społecznych).

Rozporzadzenie to określa tryb orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież, uwzględniając potrzebę szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Więcej: Ministerstwo Zdrowia

www.rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>