Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, Warszawa 2012.

Rak szyjki macicy należy do najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Ale to równocześnie jedyny nowotwór, który może być całkowicie wyeliminowany.

W Polsce na raka szyjki macicy zapada około 3200 kobiet rocznie, a umiera blisko 1800 (2009 r.). Dziś Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie – około 8,9 przypadków na 100 tysięcy. Średni standaryzowany wskaźnik śmiertelności w krajach starej Unii Europejskiej wynosi 1,6. Przepaść ta wynika z realizowanych programów profilaktycznych.

Z chwilą odkrycia mechanizmów onkogenezy wirusa HPV i stworzenia szczepionek, strategia walki z RSM w Unii Europejskiej zaczęła się zmieniać. Chociaż badania cytologiczne wciąż są traktowane jako podstawowa metoda zapobiegania, to szczepienia uważane są za coraz ważniejszy czynnik skutecznej profilaktyki. Dlatego większość krajów Wspólnoty finansuje je albo w całości, albo w dużej części.

W Polsce walka z rakiem szyjki macicy łączy edukację zdrowotną i profilaktykę wtórną w postaci badań cytologicznych. Szczepień Narodowy Program Zdrowia nie uwzględnia.

Program ten, przyjęty Uchwałą Nr. 90/2007 Rady Ministrów 15 maja 2007 r., zakłada ograniczenie liczby zgonów z powodu RSM do 500 w 2015 roku. Ale pomimo znacznych nakładów finansowych i wysiłków wielu instytucji i organizacji nie ma rezultatów, które dawałyby nadzieję na osiągnięcie tego celu. Należy więc skonfrontować obecny program z doświadczeniami i efektami europejskimi. Zadanie to wymaga skoordynowanego działania ekspertów z obszaru medycyny, zdrowia publicznego, komunikacji społecznej, instytucji publicznych, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, której członkami jest już ponad 60 podmiotów, podjęła się przeprowadzenia zarówno szczegółowej analizy dotychczas podejmowanych w naszym kraju działań, jak też przygotowania na tej podstawie rekomendacji kompleksowych zmian, służących zdecydowanej poprawie sytuacji w obszarze walki z RSM.

Rekomendacje, jakie Państwu tu przedstawiamy, są dokumentem interdyscyplinarnym. Powstały dzięki wielu osobom, które w przygotowanie tego bezprecedensowego dokumentu zaangażowały swój wielki intelektualny potencjał oraz ofiarowały często prywatny czas. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się członkom Rady Programowej Koalicji RSM.

Jestem przekonany, że podjęcie działań zgodnych z Rekomendacjami to konieczny warunek, aby do 2020 r. zmniejszyć o połowę zarówno liczbę zachorowań, jak i zgonów.
prof. Ryszard Poręba Przewodniczący Rady Programowej Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>