Raport Polskiej Akademii Nauk o nadciśnieniu w Polsce.

Z inicjatywy przewodniczącego Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. n. med. Wojciecha Kostowskiego został opracowany raport pod tytułem „Nadciśnienie tętnicze, obecna sytuacja i stan badań w Polsce”. Redakcji raportu podjął się prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz, w opracowaniu dokumentu uczestniczyło 28 wybitnych specjalistów.

Raport przedstawia aktualny stan badań nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce i nakreśla kierunki ich dalszego rozwoju. Raport otrzymało m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sejmowa Komisja Zdrowia.

Badania epidemiologiczne (NATPOL PLUS) wskazują, że u ponad 8,5 miliona osób w Polsce można rozpoznać nadciśnienie tętnicze. Ponadto prawie 9 milionów Polaków ma tzw. ciśnienie wysokie prawidłowe, które obarczone jest większym ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego w przyszłości.

Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, udaru mózgu, miażdżycy naczyń obwodowych, niewydolności serca i niewydolności nerek. Leczenie przeciw nadciśnieniowe ma istotne znaczenie dla prewencji powikłań narządowych związanych z nadciśnieniem tętniczym. Szeroko zakrojone programy badawcze wykazały bezsporne korzyści, że właściwa kontrola nadciśnienia tętniczego zmniejsza ryzyko udaru mózgu o 40%, choroby niedokrwiennej serca o 20%.

Raport omawia pokrótce epidemiologię choroby, główne kierunki badań nad nadciśnieniem prowadzone w kraju, działalność Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, miejsce PAN w rozwijaniu badań nad nadciśnieniem tętniczym, współpracę z ośrodkami zagranicznymi, opiekę specjalistyczną nad chorymi na nadciśnienie, nadciśnienie tętnicze jako problem społeczny oraz perspektywy rozwoju badań nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce.

Według autorów raportu, tylko u ok. 20% chorych na nadciśnienie tętnicze leczenie jest skuteczne. Występuje też znaczne zróżnicowanie stopnia kontroli nadciśnienia tętniczego między poszczególnymi województwami.

Raport przypomina, że z końcem października ub. roku opublikowane zostały wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym opracowane przez PTNT we współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Zwraca też uwagę, że w 2003 r. specjalizacja z zakresu nadciśnienia tętniczego została wprowadzona do wykazu specjalizacji w szczególnych dziedzinach medycyny. W tymże roku został powołany Konsultant Krajowy (prof. dr hab. n.med. Krzysztof Narkiewicz).

Program specjalizacji został opracowany przez zespół ekspertów i został zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w 2005 r. Początkowo uzyskało specjalizację 117 lekarzy – rozpoczęto powoływanie konsultantów wojewódzkich oraz akredytację ośrodków prowadzących specjalizację z hipertensjologii. W 2007 roku, 16 jednostek zostało uprawnionych do prowadzenia omawianej specjalizacji oferując ponad 100 miejsc szkoleniowych.

Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie w opiece z chorymi na nadciśnienie tętnicze odgrywają lekarze rodzinni. W wybranych sytuacjach, np. nadciśnienie tętnicze oporne, podejrzenie nadciśnienia tętniczego wtórnego, lekarz rodzinny powinien kierować chorych do referencyjnych ośrodków hipertensjologicznych. Raport mówi, że specjaliści hipertensjolodzy i lekarze pierwszego kontaktu powinni również współpracować w celu zwiększenia dostępności i skuteczności leczenia hipotensyjnego.

Jak zauważają twórcy raportu, ostatnie 2 dekady cechuje wyraźny rozwój badań nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce. Znaczącą rolę odgrywają granty, zarówno Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i Unii Europejskiej, które umożliwiają prowadzenie badań w oparciu o nowoczesne metody. Wzrosła liczba prac badaczy polskich z dziedziny nadciśnienia tętniczego w prestiżowych czasopismach zagranicznych.

Raport odnotowuje aktywność polskich uczonych na zjazdach międzynarodowych, ich udział w dużych międzynarodowych programach, badaniach lekowych, gremiach ekspertów i międzynarodowych Towarzystwach Nadciśnienia Tętniczego.

Zdaniem specjalistów, polityka zdrowotna powinna uwzględnić znaczenie rozwijania działań w zakresie profilaktyki, wykrywania i leczenia nadciśnienia tętniczego. Wymaga to skoordynowania działań ośrodków badawczych, odpowiednich agend, instytucji państwowych i organizacji społecznych. Działania w skali ogólnej populacji przyczynią się w istotny sposób do poprawy zdrowotności społeczeństwa – czytamy w konkluzji raportu.

www.mp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>