Raport OECD: Grecy najmniej zadowoleni z życia, Polacy średnio.

W Grecji i Hiszpanii z powodu kryzysu gospodarczego w latach 2007-2012 spadł poziom zadowolenia z życia, jednak np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest on wyższy – wykazał raport OECD „How’s Life? 2013”. Polska znalazła się wśród krajów o średnim zadowoleniu. Niemal we wszystkich krajach OECD mniejsze jest natomiast zaufanie społeczne do ekip rządzących. Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), największy spadek zadowolenia z życia odnotowano w Grecji, gdzie w latach 2007-2012 liczba osób zadowolonych zmniejszyła się aż o 20 punktów procentowych. W Hiszpanii jest ich o 12 punktów procentowych mniej, a we Włoszech – o 10 punktów.

Według raportu zasadą jest, że poziom zadowolenia spada wraz ze wzrostem bezrobocia.

W niektórych krajach w tym samym okresie poczucie szczęścia się zwiększyło. Tak jest w Wielkiej Brytanii, gdzie odsetek ludzi zadowolonych wzrósł o 1 punkt procentowy, natomiast w Niemczech – aż o 4 punkty.

Z raportu „How’s Life? 2013” wynika, że czołówkę 20 proc. krajów o największym dobrobycie i zadowoleniu stanowią Australia, Kanada, Dania, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i USA.

Do średniej, najliczniejszej grupy zaliczono 60 proc. państw OECD, w tym również Polskę. Oprócz nas znalazły się w niej m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Austria, Finlandia, Hiszpania oraz Słowacja i Czechy.

Klasyfikację raportu zamyka 20 proc. krajów o najmniejszym poziomie dobrobytu i zadowolenia. W tej grupie znalazły się Chile, Estonia, Grecja, Węgry, Portugalia oraz Turcja i Meksyk.

Poziom zadowolenia mierzono według 11 kategorii dotyczących poziomu życia i warunków materialnych, takich jak zdrowie, środowisko, dochody i możliwości zatrudnienia.

Niemal we wszystkich krajach strefy euro spadło zaufanie do ekip rządzących. We wszystkich krajach OECD jedynie 40 proc. ankietowanych stwierdziło, że nadal ufa rządzącym. To najmniejszy odsetek badanych od 2006 r., gdy prawie co druga badana osoba miała do rządzących zaufanie.

W krajach europejskich OECD zaufanie do rządów zmniejszyło się do 40 proc. w 2011 r. , ale w 2012 wzrosło do prawie 45 proc. W Wielkiej Brytanii w latach 2007-2012 liczba osób darzących rząd zaufaniem wzrosła najbardziej z 36 do 47 proc.

W USA jest pod tym względem jeszcze gorzej. Zaufanie do rządu spadło tam z 50 proc. w 2009 r. do zaledwie 35 proc. w 2012 r. Jeszcze gorzej jest w Japonii, gdzie w 2007 r. jedynie co czwarta badana osoba darzyła rząd zaufaniem, a w 2012 r. – zaledwie 15 proc.

Sekretarz generalny OECD José Ángel Gurría Trevino powiedział w komentarzu, że najnowszy raport jest sygnałem alarmowym, który zwraca uwagę na to, że potrzeby ludzi powinny być głównym celem polityki. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>