PTR: potrzebne pilne zmiany w programie leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (PTR) przedstawiło stanowisko dotyczące koniecznych – zdaniem Towarzystwa – zmian w programie terapeutycznym obejmującym leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS). W stanowisku zawarty jest pogląd, że Ministerstwo Zdrowia powinno automatycznie zmieniać zapisy programów lekowych, po pojawieniu się nowych, aktualnych wskazań rejestrowych, o ile podmiot odpowiedzialny nie złoży wniosku o takie zmiany ze względu na brak opłacalności. Zmiany proponowane przez PTR wynikają z aktualnej wiedzy medycznej i zakresu zarejestrowanych aktualnie wskazań. W leczeniu chorych z MIZS – jak podaje PTR – terapia etanerceptem jest refundowana od 4 r.ż., a terapia adalimumabem od 13 r.ż. Tak ustalone kryteria kwalifikacji, a tym samym refundacji leczenia, wynikały z zakresu zarejestrowanych wskazań dla obu leków w czasie formułowania zapisu programu terapeutycznego przed kilkoma laty.

Jak czytamy w stanowisku PTR, aktualna rejestracja dla obu leków w leczeniu MIZS pozwala na podawanie adalimumabu od 4 roku życia, a etanerceptu od 2 roku życia.

Wprowadzenie zmian do programu (opartych na powyższej nowej, aktualnej rejestracji) na warunkach ustawy refundacyjnej wymaga jednak złożenia do Ministerstwa Zdrowia przez podmiot odpowiedzialny pełnego wniosku o taką zmianę.

„Można przypuszczać, że podmioty odpowiedzialne takich wniosków nie złożą ponieważ jest to dla nich nieopłacalne z powodu małej grupy potencjalnych pacjentów, szczególnie poniżej 4 r.ż. To sprawia, że najmłodsze dzieci z MIZS będą nadal pozbawione leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną” – zauważają podpisani pod stanowiskiem dr hab. Piotr Wiland, prof. nadzw. prezes ZG PTR i dr Marcin Stajszczyk przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych PTR.

Zdaniem PTR, to ministerstwo powinno automatycznie wprowadzić zmiany do programu, a „oczekiwanie przez MZ na wnioski podmiotów odpowiedzialnych jest w tym przypadku przerzuceniem odpowiedzialności za politykę lekową na firmy farmaceutyczne i sprawia wrażenie, iż to nie MZ kreuje politykę zdrowotną”.

Jak twierdzi PTR w stanowisku, w przypadku braku zmian w programie terapeutycznym, dzieci poniżej 13 r.ż., u których terapia etanerceptem jest nieskuteczna, lub u których lek nie mógł być stosowany z powodu wystąpienia działań niepożądanych lub nietolerancji, będą pozbawione innej jedynej skutecznej terapii.

PTR/ Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>