Psychologowie: „nie” dla diagnoz stawianych dla potrzeb mediów.

Grupa psychologów sprzeciwiła się publicznemu diagnozowaniu osób, które znalazły się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Psycholog powinien wykorzystywać wiedzę dla dobra człowieka, a nie zaspokojenia potrzeb mediów – napisali w petycji dostępnej w internecie. Apel zamieszczony na stronie www.petycje.pl jest skierowany do środowiska psychologów.
Jak powiedziała PAP psycholog, psychoterapeuta Anna Król-Kuczkowska, to także sygnał dla społeczeństwa, że środowisko psychologów jest zaniepokojone wypowiedziami medialnymi niektórych terapeutów. „Przyszedł moment, kiedy trudno było nie zareagować na nie, kiedy zdecydowaliśmy się zająć jednoznaczne stanowisko” – zaznaczyła.

„Od pewnego czasu z niepokojem obserwujemy medialne wystąpienia psychologów, którzy publicznie diagnozują i interpretują zarówno osobowość, jak i zachowanie osób zazwyczaj sobie nieznanych, a znajdujących się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Czynią to nie zawsze kompetentnie, czasem z użyciem pseudonaukowej terminologii” – napisano w petycji.

„Uważamy, że te wypowiedzi szkodzą zarówno osobom będącym ich przedmiotem, jak i dezinformują opinię publiczną, a ponadto podważają dobre imię naszego zawodu” – podkreślono.

Psychologowie oceniają, że takie działania stoją w rażącej sprzeczności z zasadami kodeksu etyczno–zawodowego psychologa, obowiązującego w Polsce, i zgodnego z podobnymi regulacjami międzynarodowymi.

Zaznaczają, że jedno z pierwszych zdań tego dokumentu mówi o poszanowaniu godności i autonomii człowieka oraz zachowaniu i ochronie jego fundamentalnych praw. „Obliguje on psychologów do wykorzystywania dostępnej im wiedzy dla dobra człowieka – a nie dla zaspokojenia potrzeb mediów” – podkreślili w petycji.

„Nie ulega wątpliwości, że ostatnie publiczne wypowiedzi psychologów – m.in. prof. Zbigniewa Nęckiego i mgr Teresy Gens – sprzeniewierzają się tym wartościom. Wpisując się w medialne zapotrzebowanie na publiczną diagnozę, przyczyniają się do stygmatyzacji osób, których dotyczą, a nawet do eskalacji nienawiści wobec nich” – podkreślili.

Psychologowie zaznaczają, że współpraca psychologów z mediami może być pożyteczna, jeśli służy propagowaniu wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, pomaga ludziom w rozumieniu ich własnych zachowań oraz demistyfikuje kwestie związane z chorobami psychicznymi i ich leczeniem.

„Stawianie diagnoz psychologicznych zarezerwowane jest dla kontaktu czysto zawodowego z konkretnym pacjentem. Posługiwanie się przez psychologa diagnozą psychologiczną czy psychologiczną interpretacją w innych okolicznościach, w szczególności publicznie, jest aktem przemocy” – zaznaczają.

„Jako psychologowie, specjalizujący się m.in. w psychologii klinicznej i psychoterapii, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich zachowań” – napisano w petycji.

Pod apelem podpisali się m.in.: przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Anna Bersz, Justyna Dąbrowska z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, dr Małgorzata Kostecka-Walenta ze szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Iwona Kozłowska-Piwowarczyk z Ośrodka Terapii Systemowej w Krakowie, Anna Król-Kuczkowska z Pracowni Humani w Poznaniu; prof. Andrzej Leder z Zespołu Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie, Zofia Milska-Wrzosińska z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie; przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>