Przemoc doznana w szkole ma długotrwałe skutki zdrowotne.

Ofiary przemocy szkolnej są bardziej narażone na problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, jak depresja i zaburzenia odżywiania się, częściej też palą, nadużywają alkoholu i są bezdomne – wskazują wyniki badań naukowców z USA.
Praca na ten temat zostanie opublikowana na łamach pisma „Justice Quarterly”.
Naukowcy z Crime Victims’ Institute przy Sam Houston State University w Huntsville (Teksas) przeanalizowali dane zebrane wśród niemal 5 tys. uczestników długoterminowego badania pt. National Longitudinal Survey of Youth. Jego celem jest śledzenie stanu zdrowia osób urodzonych w latach 1980-84. Gdy badani byli w wieku 12-14 lat zebrano od nich informacje na temat przemocy doznanej w szkole przed ukończeniem 12 roku życia. 19 proc. z nich przyznało, że padło jej ofiarą wielokrotnie.

Kilka lat później, gdy uczestnicy studium byli w wieku 18-21 lat przepytano ich na temat wielu aspektów stanu zdrowia.

Analiza wykazała, że osoby, które padły ofiarą przemocy w szkole gorzej oceniały stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz częściej cierpiały na problemy emocjonalne i psychiczne (jak depresja czy zaburzenia jedzenia) oraz angażowały się w zachowania szkodliwe dla zdrowia (jak palenie papierosów, nadużywanie alkoholu). Ponad dwukrotnie większy odsetek z nich doświadczył kolejnej przemocy i był bezdomny lub zdarzyło mu się spać w noclegowni.

Osoby będące ofiarą przemocy szkolnej w dzieciństwie rzadziej też chodziły na badania kontrolne do lekarza, a ich problemy zdrowotne częściej utrudniały im udział w zajęciach szkolnych czy wypełnianie służbowych obowiązków.

Choć zaobserwowane problemy same w sobie są poważne, to mogą też bezpośrednio przyczyniać się do bardziej dalekosiężnych konsekwencji zdrowotnych, jak nowotwory, alkoholizm, depresja.

„Z tych badań jasno wynika, że doznanie przemocy w szkole we wczesnym okresie życia może mieć istotne znaczenie w przyszłości” – komentuje dr Leana Bouffard, dyrektor Crime Victims’ Institute. Jej konsekwencje są znacznie bardziej dalekosiężne niż bezpośredni uraz.

Autorzy pracy uważają, że warto przeznaczać nakłady na programy i działania, których celem jest zapobieganie przemocy w szkole oraz łagodzenie jej bezpośrednich traumatycznych skutków dla ofiar.

Ten rodzaj inwestycji może przynieść dodatkowe korzyści w postaci zmniejszenia długofalowych szkód zdrowotnych przemocy w szkole, które wykazano w tych i innych badaniach, oceniają naukowcy. Przyniesie to również oszczędności dla systemu ochrony zdrowia oraz społeczeństwa. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>