Protest! Prawa człowieka kontra żywność genetycznie modyfikowana

Prawa człowieka kontra żywność genetycznie modyfikowana: prośba o wsparcie
(ostateczny termin: 7 listopada!)

Szanowni Państwo,
Niniejszym chcielibyśmy prosić Państwa o poparcie dla traktatu dotyczącego praw człowieka, który stwarzałby możliwość by nareszcie powstrzymać atak przypuszczony przez lobby biotechnologiczne na nasze jedzenie. 13 września 2005 Organizacja „Platform Pro Life” (http://www.proleben.at) ogłosiła
równoległy do raportu rządu austriackiego raport w którym udowadnia, że w przypadku żywności modyfikowanej genetycznie ma miejsce naruszenie praw
człowieka.W związku z powyższym żądamy całkowitego zakazu wprowadzania technologii
związanych z modyfikacjami genetycznymi w rolnictwie i żywieniu.W DNIU 7 LISTOPADA W KOMITECIE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W GENEWIE (SZWAJCARIA)
SWOJE RACJE PRZEDSTAWIAĆ BĘDZIE „PRO LIFE”……

W załączniku przykładowy list, który należy wysyłać do polskiego przedstawiciela w Komitecie Narodów
ZjednoczonychProf. Andrzej Rzepliński
e-mail: rzepa@uw.edu.pl
United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, SwitzerlandHelsińska Fundacja Praw Człowieka,  ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
Prosimy skopiować zawartość załącznika do nowego e-maila, wpisać swoje imię,nazwisko, adres i wysłać na adres: rzepa@uw.edu.pl w terminie do 7 listopada.
Więcej informacji na: http://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=136 ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl  www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl………
prof. Andrzej Rzepliński
Członek Komitetu Narodów Zjednoczonych
United Nations Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland
Helsińska Fundacja Praw Człowieka,  ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa


Szanowny Panie Profesorze,


Zwracamy się do Pana o poparcie raportu „Platform Pro Life” (*) ogłoszonego równolegle do raportu rządu austriackiego. Raport ten dowodzi, że w przypadku żywności genetycznie modyfikowanej ma miejsce naruszenie praw człowieka.
Szczególnie następujące ekonomiczne, społeczne i kulturalne prawa człowieka są naruszane przy okazji produkcji żywności modyfikowanej genetycznie:


- Art. 1 prawo do samostanowienia i zapewniania sobie środków utrzymania
-Art. 6 prawo do pracy
-Art. 11 prawo do wyżywienia
-Art. 12 prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego


Pośród powodów naruszeń praw człowieka znajdują się zakażenie naszego jedzenia toksycznymi substancjami, zniszczenie życia rolnikom i naszych naturalnych sposobów życia, stworzenie zagrożenia dla naszego zdrowia, mimowolne, nieodwracalne skażenie gleby wbrew woli jego właścicieli, nawet w skali całych krajów czy kontynentów, przemilczanie wyników badań naukowych dotyczących zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez GMO, ubezwłasnowolnianie państw i rolników wskutek globalnej koncentracji nasion w rękach kilku korporacji chemicznych i biotechnologicznych.
SWOJE RACJE „PLATFORMA PRO LIFE” BĘDZIE PRZEDSTAWIAĆ W DNIU 7 LISTOPADA 2005 W KOMITECIE NAROWÓW ZJEDNOCZONYCH W GENEWIE.
W Polsce 13 spośród 16 sejmików wojewódzkich ogłosiło wolę tworzenia stref wolnych od GMO w regionach  za które są odpowiedzialni. Reprezentują one ponad 90% Polaków. Nasze województwa dołączyły do ponad 160 już istniejących w UE dużych (jak województwa) stref wolnych od GMO i ponad 4000 mniejszych regionów (jak powiaty, gminy). Połączenie tych faktów z tym, że 80% europejskich konsumentów nie chce żywności GM daje mocny sygnał mówiący, że EUROPA NIE CHCE GMO. (więcej na www.gmo.icppc.pl)
Dodatkowo w dniu 9 września Konwent Marszałków RP podjął stanowisko (http://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=129 ) w sprawie: uprawy organizmów roślinnych genetycznie modyfikowanych (GMO) w Polsce, w którym „uznaje za konieczne (…)  wystąpienie Rządu Polskiego do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zakazu obrotu produktami z GMO na terytorium całego kraju”.
Niestety ani Rząd RP ani UE nie respektują woli społeczeństw.
Uważamy, że trwałe włączenie priorytetu praw człowieka nad interesami firm biotechnologicznych do codziennej politycznej praktyki ma znaczenie kluczowe. Prosimy o poparcie naszych działań i raportu „Platformy Pro Life”. Żądamy całkowitego zakazu wprowadzania technologii związanych z modyfikacjami genetycznymi w rolnictwie i żywieniu.


Z poważaniem,
Imię i nazwisko
adres* www.proleben.at  Kontakt: Volker Reusing, chatling@gmx.de,  Thorner Str. 7,  42283 Wuppertal (Germany),  + 49 / 202 / 2502621

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>