PROMOCJA ZDROWIA SZANSĄ ZMNIEJSZENIA CHORÓB UKLADU KRĄŻENIA!


Powszechne zastosowanie prostych i niedrogich metod ograniczających ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia może o ponad połowę zmniejszyć liczbę zgonów i zachorowań – twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia .

W Światowym Raporcie Zdrowia 2002 zawarto pierwszą tak szeroko zakrojona analizę skutków najważniejszych czynników ryzyka chorób krążenia : nadciśnienia tętniczego , dużego stężenia cholesterolu , palenia tytoniu , otyłości , braku aktywności fizycznej i spożywania niewystarczającej ilości owoców i warzyw .


Jednym z najważniejszych wniosków tej analizy jest stwierdzenie , że nadciśnienie tętnicze jest przyczyną aż 50 % przypadków chorób układu krążenia . Powodem około jednej trzeciej zachorowań jest duże stężenie cholesterolu , a za ok. 2o % przypadków chorób układu krążenia odpowiada palenie tytoniu . 20 % zachorowań powoduje też otyłość oraz dieta uboga w warzywa i owoce . Czynniki te mogą występować pojedynczo lub razem , dlatego suma podanych odsetków jest większa od 100 .


Światowa Organizacja Zdrowia szacuje , że ogółem powyższe czynniki ryzyka są powodem ok. 75 % wszystkich zachorowań na choroby układu krążenia . Rola , jaką przypisuje im wspomniany raport , jest więc większa niż w innych podobnych analizach . Z danych zawartych w raporcie wynika , że prawie we wszystkich krajach u 10 – 30 % dorosłych występuje nadciśnienie tętnicze .


Autorzy raportu zwracają jednak uwagę , że u kolejnych 50 – 60 % , których ciśnienie tętnicze krwi nie przekracza górnej granicy wartości uznanych za prawidłowe , zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi zmniejszyłoby ryzyko wystąpienia zawału lub udaru . Podobne wnioski wyciągnięto , badając wpływ stężenia cholesterolu. Raport Światowej Organizacji Zdrowia podaje w wątpliwość stosowane powszechne kryteria rozpoznawania nadciśnienia tętniczego i zwraca uwagę , że ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia nie ogranicza się wyłącznie do tych wartości ciśnienia , które przekraczają przyjęte normy .


Tak duża rola ciśnienia tętniczego krwi i stężenia cholesterolu oznacza , że kontrola tych dwóch czynników ryzyka może skutecznie zapobiec znaczącej liczbie zachorowań . Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla , że stosunkowo niedrogie , a skuteczne , leczenie osób z grupy dużego ryzyka statynami zmniejszającymi stężenie cholesterolu , małymi dawkami leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi oraz aspiryną łącznie może przynieść znaczną poprawę w dziedzinie chorób układu krążenia . Zaletą takiego leczenia łącznego jest jego duża skuteczność przy niewielkich kosztach , wynoszących około 14 dolarów rocznie !


Powszechne zastosowanie takiej terapii jest więc możliwe również w krajach rozwijających się . Z Raportu wynika bowiem , że wbrew obiegowym opiniom , choroby układu krążenia nie są tylko problemem krajów najbogatszych . Odpowiednia opieka zdrowotna oraz działania profilaktyczne spowodowały zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu krążenia wśród najbogatszych mieszkańców naszego globu , stale zwiększa się natomiast liczba zachorowań wśród mieszkańców państw rozwijających się oraz najuboższych grup społecznych w krajach rozwiniętych .


Raport Światowej Organizacji Zdrowia apeluje także o zwiększenie działań mających na celu zapobieganie występowaniu czynników ryzyka chorób układu krążenia . Do najważniejszych należą kampanie informacyjne i edukacyjne , promujące zdrowy tryb życia i ostrzegające przed zagrożeniami . Niezwykle skuteczne są także odpowiednie regulacje prawne i umowy zawierane z przemysłem spożywczym w celu zmniejszenia zawartości sodu w produkowanej żywności .


Światowa Organizacja wzywa także do bardziej skutecznych działań zapobiegających paleniu tytoniu , w tym do zwiększenia cen na wyroby tytoniowe . Przykłady niektórych państw , np. Japonii i Finlandii , które zastosowały powyższe środki , świadczą o skuteczności podobnych działań .


Dr Jacek Roik .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>