Projekt „Czysty Bałtyk”-mniej fosforu w ściekach komunalnych z Polski.

Fortum przeznacza 400 000 EUR na projekt „Czysty Bałtyk” realizowany przez Fundację im. Johna Nurminena, mający na celu ograniczenie ilości fosforu w ściekach komunalnych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego w Polsce.

Projekt jest realizowany we współpracy ze szwedzką Fundacją Baltic Sea 2020 i polskimi miastami.http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20080930/323003
Polska odgrywa istotną rolę w ochronie Morza Bałtyckiego, ponieważ niemalże połowa mieszkańców jego zlewiska mieszka w Polsce. Jedna trzecia emisji fosforu do Bałtyku, tj. około 30 000 ton, pochodzi z Polski. Celem projektu „Czysty Bałtyk Polska” jest zmniejszenie zawartości fosforu w wodach odpływowych pochodzących z wybranych oczyszczalni ścieków w Polsce o 1000 ton. Grupa miast, z której wybrano miasta i gminy docelowe, odpowiada za 90% krajowego przepływu ścieków komunalnych.
W 2006 roku, firma Fortum brała udział w projekcie wdrażania efektywnego usuwania fosforu w oczyszczalniach ścieków w Petersburgu, który jest największym punktowym źródłem zrzutu nutrientów do Morza Bałtyckiego. Docelowo, ilość fosforu wprowadzana do Bałtyku zmniejszy się o 1000 ton rocznie, do końca roku 2010. Pomimo że projekt wdrażany w Petersburgu jest ważnym krokiem na drodze poprawy środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego, to jednak konieczna jest dalsza redukcja zrzutu nutrientów, w celu poprawienia tej sytuacji.
„Jako duża firma, która prowadzi działalność na terenie basenu Morza Bałtyckiego, Fortum jest zobowiązana do czynnego uczestniczenia w działaniach mających na celu ograniczenie jego zanieczyszczenia. Pomimo tego, że nasze elektrownie stanowią niewielkie źródło emisji fosforu do Bałtyku, jego ochrona jest częścią naszej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Ponieważ rozwijamy swą działalność w Polsce, więc również tutaj chcemy mieć swój pozytywny wkład w ochronę środowiska” – mówi Mikael Lilius, prezes i dyrektor zarządzający Fortum.
„Wsparcie finansowe ze strony naszych kluczowych partnerów, takich jak Fortum, pozwala na kontynuację naszej pracy na rzecz czystego Bałtyku. Wsparcie sektora prywatnego umożliwia skuteczną realizację projektów środowiskowych. Jest nam miło, że możemy kontynuować naszą współpracę z Fortum” – mówi Juha Nurminen, przewodniczący Rady Fundacji im. Johna Nurminena.
Fundacja im. Johna Nurminena jest organizacją „non profit”, działającą na rzecz Bałtyku i poprawy pogarszającego się stanu morza. Praca na rzecz ochrony środowiska jest finansowana z dotacji i źródeł prywatnych.
„Baltic Sea 2020″ to niezależna fundacja, która ma na celu wspieranie poprawy stanu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego poprzez podejmowanie konkretnych działań. Fundacja „Baltic Sea 2020″ powstała dzięki prywatnej darowiźnie Bjorna Carlsona złożonej w 2005 roku.
Fortum Corporation
Corporate Communications
Więcej informacji:

http://www.cleanbalticsea.fi

http://www.fortum.com/sustainability

KONTAKT:
Zdzisław Olejczyk
prezes zarządu, Fortum Heat Polska
tel. (0 71) 34 05 504
e-mail: zdzislaw.olejczyk@fortum.com
Marjukka Porvari
dyrektor, Fundacja im. Johna Nurminena
tel. +358 41 549 1535
e-mail: marjukka.porvari@johnnurminen.com
Źródło informacji: PR Newswire
2008-10-01, Serwis Informacji Zleconych Polskiej Agencji Prasowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>