Program szczepień przeciwko ospie wietrznej w Kanadzie zmniejszył częstość hospitalizacji z powodu tej choroby.

Program rutynowych szczepień przeciwko ospie wietrznej dzieci w wieku 12–15 miesięcy wprowadziło w latach 2000–2002 pięć kanadyjskich prowincji i terytoriów, a w latach 2004–2007 kolejnych osiem. Na podstawie danych z 12 ośrodków należących do systemu aktywnego nadzoru IMPACT oceniono wpływ tego programu na wskaźnik hospitalizacji dzieci ≤16. roku życia z powodu ospy wietrznej i/lub jej powikłań. W okresie obserwacji stwierdzono stopniowe zmniejszanie się liczby hospitalizacji we wszystkich grupach wiekowych; trend spadkowy był szybciej widoczny w ośrodkach, które zainicjowały program szczepień w latach 2000–2002. Największy efekt zaobserwowano w grupie wiekowej 1–4 lat, w której liczba hospitalizacji zmniejszyła się o 88% (ze śr. 59 przypadków w latach 2000–2001 do 7 w 2008 r.) w ośrodkach, w których wcześniej rozpoczęto szczepienie, i o 81% (ze śr. 263 przypadków w latach 2000–2003 do 51 w 2008 r.) w pozostałych ośrodkach. Ogółem liczba hospitalizacji zmniejszyła się o 90, 78 i 76% odpowiednio w grupach wiekowych 1–4 lat,

Autorzy wyciągnęli wniosek, że wprowadzenie programu powszechnych szczepień dzieci przeciwko ospie wietrznej doprowadziło do istotnego zmniejszenia liczby hospitalizacji dzieci z powodu tej choroby i jej powikłań, także wśród dzieci nieobjętych programem (odporność zbiorowiskowa).

www.mp.pl
The effect of funded varicella immunization programs on varicella-related hospitalizations in IMPACT centers, Canada, 2000–2008.
Tan B. i wsp.
Pediatr. Infect. Dis. J., 2012; 31 (9): 956–963

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>