Prof. Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie (Japonia) Gościem Firmy Greenland!

Gdzie narodziła się Technologia EM?? Naukowcy zajmujący się problemami rolnictwa od dziesiątków lat dyskutowali na temat zaszczepiania gleby pożytecznymi mikroorganizmami w celu stworzenia korzystniejszego środowiska mikrobiologicznego do uprawy roślin. Jednakże sama technologia i jej praktyczne zastosowanie zostały opracowane przez Prof. Teruo Higę z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie (Japonia).

Profesor Higa w gminie Janowiec radzi jak używać EM aby złagodzić skutki powodzi. Janowiec 13 czerwca 2010 r.

profesor Higa w Janowcu – film Youtube

Czym są Efektywne Mikroorganizmy??

Zjawisko EM? można definiować na dwa sposoby:

Jako występującą w przyrodzie różnorodność efektywnych mikroorganizmów kształtujących naturalną równowagę biologiczną ekosystemów.

Lub jako czynnik przywracający tą naturalną równowagę w ekosystemach które zostały naruszone działalnością człowieka.

EM? to kompozycja kultur bakteryjnych, wprowadzana do agro lub eko- systemu w celu przyspieszenia jego biologicznej regeneracji np. procesów prochnicotwórczych w glebie.

Gdzie narodziła się Technologia EM??

Naukowcy zajmujący się problemami rolnictwa od dziesiątków lat dyskutowali na temat zaszczepiania gleby pożytecznymi mikroorganizmami w celu stworzenia korzystniejszego środowiska mikrobiologicznego do uprawy roślin. Jednakże sama technologia i jej praktyczne zastosowanie zostały opracowane przez Prof. Teruo Higę z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie (Japonia).

Czy receptury preparatów EM? zawierają genetycznie modyfikowane gatunki mikroorganizmów?

Nie, preparaty EM? nie zawierają modyfikowanych genetycznie gatunków mikroorganizmów. Jest to całkowicie sprzeczne z zasadami na których opiera się Technologia EM?? technologia rolnictwa naturalnego.

Skoro receptury preparatów EM? zawierają tylko te gatunki mikroorganizmów, które naturalnie występują w danym środowisku, w czym tkwi tajemnica ich skuteczności?

Skuteczność EM? opiera się na działaniu mikroorganizmów, które mogą koegzystować w mieszanych hodowlach i są ze sobą fizjologicznie kompatybilne. Gdy takie mieszane hodowle są wszczepiane z powrotem do ich naturalnego środowiska, okazuje się, że pożyteczne działanie składających się na nie szczepów, jest znacznie wzmocnione dzięki efektowi synergii.

Jakie mikroorganizmy są zawarte w preparatach EM??

Preparaty EM? zawierają mieszankę różnych koegzystujących ze sobą mikroorganizmów. Główne rodziny to: bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące i drożdże. Dobrze nam znane i bezpieczne mikroorganizmy.

Co osiągamy stosując EM? w uprawach rolniczych?

Udokumentowane doświadczenia naukowe dowodzą, że EM? potrafią:

* Niwelować pochodzące z gleby patogeny
* Przyspieszać rozkład odpadków i szczątków organicznych
* Zwiększać dostępność odżywczych składników mineralnych i przydatnych związków organicznych
* Zwiększać aktywność pożytecznych mikroorganizmów
* Wiązać azot atmosferyczny
* Zmniejszać potrzebę stosowania nawozów sztucznych i pestycydów

Działając EM? w pewien sposób naśladują efekt płodozmianu, który polega na przemiennej uprawie różnych gatunków roślin na danym obszarze, co owocuje regeneracją kultur pożytecznych mikroorganizmów żyjących w glebie.

Czy EM? są w stanie poprawić jakość odpadków organicznych?
Tak, EM? są używane z dobrym skutkiem do szczepienia odpadków zarówno w gospodarstwach rolnych jak i w miastach. Likwidują one nieprzyjemne zapachy i przyspieszają procesy oczyszczania ścieków. Z sukcesem stosuje się EM? jako szczepionkę w kompostowaniu różnorakich odpadków organicznych.

Czy kultury EM? działają w każdym typie gleby i przy uprawie wszystkich gatunków roślin?

Badania nad zastosowaniem EM? zostały przeprowadzone na wielu różnych typach gleb i roślin, w bardzo zróżnicowanych warunkach ekologiczno-rolniczych. Rezultaty wykazały, że w większości przypadków użycie preparatów EM? dało pozytywne rezultaty. Przy czym należy pamiętać, że proces regeneracji gleb jest procesem długotrwałym i może trwać kilka okresów wegetacyjnych.

Technologia EM? może być uważana za zamiennik innych metod gospodarowania glebą?

Nie, EM? nie jest zamiennikiem innych metod gospodarowania glebą. Ta Technologia wspomaga optymalizowanie najlepszych metod gospodarowania glebą, takich jak płodozmian, użycie organicznych ulepszaczy, uprawa konserwująca, recykling resztek plonów i biokontrola szkodników. Poprzez właściwe stosowanie preparatów EM? można znacząco wzmocnić pożyteczne efekty powyższych działań. Dzięki użyciu technologii EM? poprawia się wielkość i jakość plonów, żyzność i produktywność gleby oraz zmniejsza się potrzeba stosowania nawozów sztucznych i pestycydów.
Ale sam EM? nie jest nawozem ani środkiem ochrony roślin.

Czy technologia EM? posiada atesty dopuszczające jej użycie w uprawach ekologicznych?
Efektywne Mikroorganizmy? znajdują się na listach preparatów stosowanych w rolnictwie ekologicznym na całym świecie.
EM? jest międzynarodową marką i wszystkie produkty spod tego znaku posiadają stosowne certyfikaty również w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>