Prof. Radowicki: lekarza obowiązują standardy dotyczące ciąży i porodu.

Lekarza prowadzącego ciążę lub poród obowiązują wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, standardy okołoporodowe ministra zdrowia i wewnętrzny regulamin oddziału szpitala – mówi PAP konsultant krajowy ds. ginekologii i położnictwa prof. Stanisław Radowicki. W związku ze śmiercią bliźniąt oczekujących na wyznaczony poród przez cięcie cesarskie sprawę wyjaśniają eksperci, m.in. z zakresu ginekologii.

Jak powiedział Radowicki, PTG wydaje wytyczne dotyczące postępowania przy porodzie, a także przy prowadzeniu różnych przypadków ciąż, np. wielopłodowych czy zagrożonych. Cześć zasad postępowania w czasie porodu zawiera także rozporządzenie ministra zdrowia z września 2012 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Ponadto – jak mówił – każdy szpital i oddział powinny mieć wewnętrzny regulamin pracy. Jednocześnie zwrócił uwagę, że każda ciąża jest inna i lekarz podejmuje decyzję, indywidualizując przypadek.

Według standardów opieki okołoporodowej, „ciężarna lub rodząca powinna być kierowana do szpitala o poziomie referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną odpowiednią do jej stanu zdrowia oraz przebiegu ciąży lub porodu”.

Do szpitala o I stopniu referencyjności powinny trafiać kobiety w ciąży niepowikłanej, bez większej patologii i rodzących w terminie. Zazwyczaj są to szpitale miejskie i rejonowe. W takich szpitalach sprawuje się opiekę nad zdrowym noworodkiem, a także krótkotrwałą opiekę nad niespodziewanie występującą patologią ciąży.

Placówki o II poziomie referencyjności powinny sprawować opiekę nad patologią ciąży średniego stopnia – to przeważnie szpitale wojewódzkie, gdzie rodzą kobiety będące w ciąży zagrożonej. W takich jednostkach znajduje się pododdział intensywnej opieki wcześniaków.

Z kolei placówki o III poziomie referencyjności sprawują opiekę nad najcięższą patologią ciąży z wysokim ryzykiem urodzenia wcześniaka z powikłaniami.

Rozporządzenie dotyczące opieki okołoporodowej wskazuje ponadto zadania osoby sprawującej opiekę w czasie porodu, m.in.: ocenę stanu rodzącej kobiety, płodu oraz noworodka, wykrywanie i eliminowanie czynników ryzyka, rozwiązywanie problemów oraz wczesne wykrywanie patologii, prowadzenie porodu przy użyciu technik wspierających jego naturalny mechanizm; zapewnienie opieki realizowanej przez specjalistów, jeżeli ujawnia się czynniki ryzyka lub pojawia powikłania uzasadniające takie działanie, wsparcie rodzącej oraz jej osoby bliskiej w trakcie porodu.

Fundacja Rodzić po Ludzku alarmowała w 2013 r., że standardy okołoporodowe, mimo wpisania ich w rozporządzenie ministra zdrowia, nadal nie są przestrzegane, ponieważ brakuje sankcji za niewdrożenie takich standardów.

W nocy z czwartku na piątek w Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) zmarły oczekujące na poród bliźnięta. Ojciec dzieci obwinia personel placówki o zaniedbania, które doprowadziły od śmierci dzieci.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura we Włocławku. Kontrole prowadzą też marszałek województwa, wojewoda, NFZ. Postępowanie wyjaśniające wszczął też Rzecznik Praw Pacjenta. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>