Problemy z czytaniem to większe ryzyko ciąży u nastolatki.

Dziewczynki w wieku 12-13 lat, które mają problemy z czytaniem, częściej zachodzą w ciążę w szkole średniej niż ich rówieśniczki, czytające co najmniej średnio dobrze – wynika z pracy, którą publikuje pismo „Contraception”.
W najnowszych badaniach zależność ta utrzymywała się nawet, gdy wzięto pod uwagę rasę dziewcząt oraz to, czy mieszkały w biednej okolicy. Obydwa te czynniki mają bowiem wpływ na ryzyko zajścia w ciążę w nastoletnim wieku.
Naukowcy z University of Pennsylvania w Filadelfii zebrali oceny uzyskane przez ponad 12 tys. uczennic z 92 różnych szkół publicznych w Filadelfii w standardowych testach na czytanie. Dziewczynki były w wieku 12-13 lat. Ich losy śledzono przez kolejne sześć lat. W tym okresie 1616 nastolatek urodziło dziecko, a 201 – nawet dwoje lub troje.

Rasa miała wpływ na ciążę w wieku nastoletnim – dziewczynki mające korzenie latynoskie oraz afrykańskie częściej rodziły dzieci w szkole średniej. Jednak, gdy uwzględniono rasę i ekonomiczne warunki życia, uczennice, które uzyskały niższe niż przeciętna wyniki w teście oceniającym zdolność czytania, miały 2,5 razy wyższe ryzyko urodzenia dziecka jako nastolatki niż ich rówieśniczki, które czytały na przeciętnym poziomie. W grupie czytającej źle, odsetek dziewcząt, które urodziły dzieci jako nastolatki wyniósł 21 proc., podczas gdy w grupie, która czytała na średnim poziomie – 12 proc., a wśród czytających powyżej średniej – 5 proc.

Jak przypomniała w rozmowie z agencją Reuters nie biorąca udziału w badaniach dr Krishna Upadhya z Johns Hopkins Children’s Center w Baltimore (stan Maryland), wiadomo, że niekorzystne socjalne warunki życia wpływają na prawdopodobieństwo ciąży w wieku nastoletnim, a złe wyniki w nauce są często związane z biedą.

„Złe wyniki w nauce mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób nastolatki postrzegają swoje możliwości ekonomiczne w przyszłości i jakie ryzyko podejmują – nawet jeśli nie są to świadome decyzje” – wyjaśnia prof. Upadhya.

Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) podają, że w USA odsetek dziewcząt w wieku 15-19 lat rodzących dzieci był w 2011 r. wyjątkowo niski (31 urodzeń na 1000). Jednak, jest on ciągle znacznie wyższy wśród nastolatek z mniejszości narodowych oraz ze środowisk biednych i ogólnie wyraźnie przewyższa wskaźniki dla innych dobrze rozwiniętych krajów.

Naukowcy przypominają, że ciąże u nastolatek są przedmiotem silnego niepokoju, ponieważ młode mamy i ich noworodki są narażone na więcej problemów zdrowotnych i powikłań ciąży. Poza tym, uczennice rodzące dzieci w tak młodym wieku częściej rzucają szkołę.

Jak ocenia prof. Upadhya, rozwiązaniem tego problemu nie jest jedynie zwiększenie godzin edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży. „Tu chodzi o zdrowie i rozwój nastolatek w szerszym kontekście. Dlatego naprawdę ważne jest zapewnienie dzieciom nauki w szkole, udział w programach nauczania dobrej jakości oraz stworzenie im możliwości zdobycia umiejętności akademickich i zawodowych” – tłumaczy badaczka.

Jej zdaniem, odgrywa to równie ważną rolę w zapobieganiu ciąży u nastolatek, co uczenie ich, gdzie zdobywać prezerwatywy. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>