Prezes NRL: Kodeks Etyki Lekarskiej nie wymaga zmian.

Kodeks Etyki Lekarskiej nie wymaga zmian – ocenił w czwartek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Podkreślił, że istotniejsze są zmiany w prawie, wpływające na działalność lekarzy i placówek medycznych, a przez to na jakość leczenia pacjentów. Naczelna Rada Lekarska zorganizowała konferencję w związku z „publiczną dyskusją na temat Kodeksu Etyki Lekarskiej”.

W maju minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał Komisję ds. etyki w ochronie zdrowia, która jest organem pomocniczym ministra. Kontrowersje w środowisku lekarzy wzbudziła wypowiedź członka komisji prof. Jana Hartmana, który w wywiadzie dla jednego z mediów branżowych krytykował Kodeks Etyki Lekarskiej; ocenił m.in., że środowisko lekarskie nie zdobyło się na napisanie od nowa i na poważnie kodeksu, na miarę współczesnych standardów bioetycznych.

W czwartek Hamankiewicz zaznaczył, że Kodeks Etyki Lekarskiej nie wymaga zmian. Podkreślił, że istotniejsze są zmiany w prawie, wpływające na działalność lekarzy i placówek medycznych, co ma bezpośredni wpływ na jakość leczenia pacjentów.

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że „etyka nie jest lekarstwem na choroby systemu ochrony zdrowia, a dyskusja o zmianach w KEL, także w wyniku inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, jest tematem zastępczym”.

W czerwcu prezes NRL w piśmie do Arłukowicza poprosił o informację, czy i w jakim stopniu przedstawione przez prof. Hartmana tezy odzwierciedlają poglądy ministra oraz Komisji ds. etyki w ochronie zdrowia. Hamankiewicz zwrócił się także z prośbą o przedstawienie planów ministra zdrowia w zakresie działalności Komisji i udziału samorządu lekarskiego w tych pracach.

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL, wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki (przewodniczący Komisji) zaznaczył, że indywidualne wypowiedzi publiczne poszczególnych członków komisji nie mogą być traktowane jako stanowisko ministra zdrowia czy Komisji. Wiceminister dodał, że komisja liczy ośmioro członków, „w tym wybitnych ekspertów w dziedzinie filozofii, etyki i prawa, i jako ciało kolegialne wszelkie stanowiska oraz opinie przyjmuje w drodze formalnych uchwał”.

Podkreślił, że „Komisja ds. etyki w ochronie zdrowia, zakreślając obszar tematyczny, którym zamierza się zajmować, postanowiła, że nie będzie się koncentrować wyłącznie wokół zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej”.

Wiceminister zaznaczył, że komisja nie była powoływana do wykonywania zadań przynależnych samorządowi lekarskiemu, lecz koncentrować się ma na wyrażaniu opinii w sprawach konkretnych problemów etycznych występujących w ochronie zdrowia.

Komisja jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii w sprawach problemów etycznych w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie: stosowania nowych procedur medycznych oraz wykonywania zawodów medycznych.

Przewodniczącym komisji został wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki; w jej skład weszli także m.in. prof. Barbara Chyrowicz (KUL), dr Dorota Karkowska (Uniwersytet Łódzki); prof. Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński); dr Joanna Różyńska, (Uniwersytet Warszawski); prof. Eleonora Zielińska (Uniwersytet Warszawski). (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>