Prewencja chorób sercowo- naczyniowych !

Prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak i  prof. dr hab. med. Barbara Cybulska z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie opublikowali na stronach fachowego czasopisma dla lekarzy "Medycyna Praktyczna", artykuł na temat „Prewencja chorób sercowo- naczyniowych- postępy 2006”  Oto główne punkty artykułu……. Ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych powinno być duże, <7% zapotrzebowania energetycznego, a izomerów trans <1%. Ponadto do głównych cech zdrowego żywienia należy spożycie warzyw i owoców w ilości co najmniej 400 g/d, ograniczenie spożycia soli do 5-6 g dziennie i utrzymywanie BMI w granicach 20-24,9 kg/m2.
Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych wymaga także odpowiednio dużego spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3.
Stosowanie suplementów witaminowych i flawonoidowych uważa się za niecelowe. Nie dowiedziono także skuteczności kwasu foliowego w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych, pomimo redukcji stężenia homocysteiny w surowicy.
Dieta śródziemnomorska jest modelem żywienia profilaktycznego najlepiej nadającym się do popularyzacji w Europie.
Profilaktyka i leczenie otyłości wymaga ograniczenia spożycia zarówno tłuszczów, jak i węglowodanów. Ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych powinno być możliwie jak największe. Nie należy jednak zmniejszać spożycia tłuszczów ogółem poniżej 40 g/d. Ograniczenie spożycia węglowodanów dotyczy przede wszystkim węglowodanów łatwo przyswajalnych. Nie należy zmniejszać spożycia węglowodanów ogółem poniżej 130 g/d.
Wykazano, że stosowanie atorwastatyny u chorych po udarze mózgu przez około 5 lat zmniejsza ryzyko ponownego udaru niedokrwiennego.
Intensywne leczenie statyną chorych po OZW powoduje po 6 miesiącach znamienną redukcję incydentów sercowo-naczyniowych.
Leczenie hipolipemizujące przynosi większą korzyść kliniczną, zwłaszcza w postaci redukcji zgonów wieńcowych, zawałów serca i udarów mózgu, u chorych na cukrzycę niż u osób bez tej choroby. Szczególnie dotyczy to prewencji wtórnej.
Cukrzyca jest silniejszym czynnikiem ryzyka zgonu wieńcowego u kobiet niż u mężczyzn, co prawdopodobnie jest związane z większą ekspresją czynników ryzyka i mniej agresywnym ich leczeniem u kobiet.
Z dotychczasowych badań wynika, że statyny nie mają wpływu na ryzyko nowotworów.
W celu redukcji ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych ważne jest nie tylko zmniejszenie stężenia LDL-C, ale także zwiększenie stężenia HDL-C.
Kwas acetylosalicylowy (ASA) w prewencji pierwotnej umiarkowanie zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u obu płci. Prawdopodobieństwo korzyści klinicznej jest jednak takie samo, jak prawdopodobieństwo szkodliwości (krwawienia).

Skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) jest obecnie dowiedziona, a następstwem tego są międzynarodowe inicjatywy jej wdrażania na szeroką skalę.[1] Profilaktyka ta polega na zwalczaniu czynników ryzyka, wśród których niewłaściwe żywienie, mała aktywność fizyczna i palenie tytoniu odgrywają szczególną rolę jako bardzo ważne cechy stylu życia. Obserwowany w ciągu ostatnich 20 lat około 3-krotny wzrost występowania otyłości, będącej typowym następstwem małej aktywności fizycznej i niewłaściwego żywienia, spowodował ogólnoeuropejską inicjatywę na rzecz przeciwdziałania tej epidemii.[2] Inicjatywa ta obejmuje także zwalczanie innych przewlekłych chorób niezakaźnych, do których w pierwszym rzędzie należą choroby układu krążenia powodowane miażdżycą. Wzrost zainteresowania profilaktyką pierwotną ChSN znalazł odbicie w liczbie publikacji na ten temat w 2006 roku.

Skróty:
AHA – American Heart Association,
ASA – kwas acetylosalicylowy,
BMI – wskaźnik masy ciała,
ChNS – choroba niedokrwienna serca, ChSN – choroba sercowo-naczyniowa,
EHN – European Heart Network,
HDL-C – cholesterol frakcji HDL,
LDL-C – cholesterol frakcji LDL,
MUFA – jednonienasycone kwasy tłuszczowe,
OZW – ostre zespoły wieńcowe,
PUFA – wielonienasycone kwasy tłuszczowe,

SFA – nasycone kwasy tłuszczowe

W całości artykuł zostal opublikowany na portalu „Medycyna Praktyczna” – www.mp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>