Premier: rząd przyjął projekty z tzw. pakietu kolejkowego.

Poprawa dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych – to główne założenia przyjętego we wtorek przez rząd pakietu kolejkowego. W ciągu dwóch tygodni projekty powinny trafić do Sejmu – poinformował premier Donald Tusk. Chodzi o projekty nowelizacji ustaw: o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz o zawodzie pielęgniarki i położnej. Tusk podkreślił, że jednym z głównych celów zmian jest „wyjęcie ze zwykłego trybu leczenia pacjentów onkologicznych”. Pacjent taki miałby gwarancję szybkiej diagnozy i rozpoczęcia leczenia.

Premier pytany o to, kiedy projekty z pakietu kolejkowego i onkologicznego zostaną skierowane do prac w Sejmie, odparł, że powinny trafić tam tak szybko, jak to jest możliwe – w ciągu dwóch tygodni. „Naszą ambicją jest, aby Sejm się tym zajął jeszcze przed przerwą sierpniową” – dodał.

Przypomniał, że szczegóły dotyczące tych rozwiązań zostały przedstawione w marcu na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia. Jak dodał, w proponowanych rozwiązaniach po konsultacjach nastąpiły pewne korekty, ale w projektach jest „mniej więcej” to, co było prezentowane w marcu.

Dzięki nowym przepisom, które mają obowiązywać od 2015 r., poprawić ma się dostęp do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów, uprzywilejowani mają zostać także pacjenci z podejrzeniem lub diagnozą nowotworu.

Aby skrócić kolejki, przychodnie czy szpitale mają co tydzień przekazywać do NFZ informacje o pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone. Na tej podstawie oddział NFZ będzie informował, gdzie pacjent najszybciej zostanie przyjęty. Ponadto świadczeniodawcy będą mieli obowiązek prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej, co ma wpłynąć na większą przejrzystość tej procedury.

Minister zdrowia wskaże te specjalizacje, do których czeka się najdłużej – tam listy oczekujących będą prowadzone centralnie. Skróceniu kolejek ma służyć także wprowadzenie dla pacjentów obowiązku dostarczenia oryginału skierowania do specjalisty w ciągu dwóch tygodni od wpisania się na listę oczekujących na wizytę. Niedostarczenie go będzie skutkować skreśleniem z listy. W projekcie zapisano też wprowadzenie skierowań do okulistów i dermatologów.

Jednym z rozwiązań, które ma wpłynąć na skrócenie kolejek, jest także wprowadzenie tzw. porady receptowej; lekarz będzie mógł bez badania pacjenta wystawić mu receptę niezbędną do kontynuacji leczenia. Według resortu, obecnie wiele wizyt u specjalistów odbywa się tylko w celu przedłużenia recepty, co opóźnia dostęp do lekarza nowym pacjentom lub wymagającym szybkiej diagnozy.

Projekt zawiera też mechanizm uprzywilejowania pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu. Pacjent z podejrzeniem raka otrzyma Kartę Pacjenta Onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania; będzie też umożliwiała zapisanie się do specjalistów na odrębną listę oczekujących, dedykowaną pacjentom oczekującym na diagnostykę onkologiczną. Kartę wydawać będzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista, np. ginekolog, który stwierdzi nowotwór złośliwy.

W pierwotnym projekcie był zapis, że od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia leczenia nie powinno upłynąć więcej niż 7 tygodni. W projekcie przyjętym przez rząd takiego zapisu nie ma, jednak wiceminister zdrowia Piotr Warczyński wyjaśnił w rozmowie z PAP, że zasada taka zostanie wprowadzona na poziomie rozporządzenia do ustawy.

Projekt przewiduje ponadto zmiany w planowaniu polityki zdrowotnej. Aby zagwarantować właściwe zabezpieczenie dostępności świadczeń, wojewodowie przy udziale wojewódzkich rad ds. potrzeb zdrowotnych, w oparciu o projekty przekazane im przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, będą sporządzali raz na pięć lat regionalne mapy potrzeb zdrowotnych. Na ich podstawie opracowywana będzie także mapa ogólnopolska.

W myśl projektu mają nastąpić też zmiany w powoływaniu prezesa NFZ – ma go powoływać i odwoływać minister zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, a nie premier – jak jest obecnie. Kolejna proponowana zmiana dotycząca funkcjonowania NFZ – jest to przeniesienie wyceny świadczeń z Funduszu do Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Ponadto MZ proponuje wydłużenie okresów, na jakie świadczeniodawcy podpisują umowy z NFZ. W przypadku POZ umowy będą bezterminowe, szpitale będą zawierały je na 10 lat, a specjaliści – na 5 lat.

Ministerstwo zdrowia w ramach pakietu kolejkowego przygotowało też projekt noweli ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zakłada on, że od 2016 r. pielęgniarki i położne z tytułem zawodowym magistra zyskają prawo ordynowania określonych leków i wypisywania na nie recept. Z kolei pielęgniarki i położne z licencjatem będą mogły na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia. „To także powinno być uproszczenie w relacjach pacjent-lekarz i pacjent-pielęgniarka” – ocenił premier we wtorek.(PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>