Prawo jazdy dla diabetyka, ale…

Zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia nowela rozporządzenia w sprawie badań lekarskich dla osób kierujących pojazdami określa czynniki medyczne wpływające na zdolność do tego, wśród których wskazuje się wzrok, cukrzycę i padaczkę.
W projekcie zdefiniowano pojęcie ciężkiej hipoglikemii, nawracającej ciężkiej hipoglikemii, nieświadomości hipoglikemii, a także określono wymagania dla osób posiadających lub ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, do których należą:
? przedstawienie opinii specjalisty diabetologa,
? przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku,
? wykazanie świadomości ryzyka hipoglikemii i zagrożeń z nią związanych,
? regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi,
? udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego.

? Wprowadzenie tego rodzaju obostrzeń dla chorych na cukrzycę i posiadających uprawnienia lub o nie się ubiegających, do prowadzenia pojazdów uważam za jak najbardziej rozsądne. Przepisy wymagały uściślenia sytuacji w jakich chorzy na cukrzycę mogą prowadzić pojazdy a w jakich nie. Zdarzało się, że chorzy nie mogli uzyskać dopuszczenia do prowadzenia pojazdów przez lekarza orzekającego i było z tym sporo zamieszania. Teraz proponowane rozporządzenie dość jasno i szczegółowo to reguluje ? mówi portalowi rynekzdrowia.pl prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii.

Nowela rozporządzenia wprowadza również definicję również pojęcia padaczka oraz inna utrata przytomności. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest wystąpienie napadu padaczkowego w ciągu ostatnich dwóch lat choroby. Zgodnie z propozycjami ponowne ubieganie się o uprawnienia do kierowania pojazdami albo przedłużenie okresu jego ważności będzie możliwe po przedstawieniu opinii neurologicznej, potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia.

Takie osoby będą jednak podlegać badaniom kontrolnym co pół roku przez okres dwóch lat. Przez kolejne trzy lata badania kontrolne będą przeprowadzane co roku. Po tym okresie częstotliwość badań kontrolnych ustali lekarz.

JJ/Rynek Zdrowia, www.rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>