Poranna sztywność stawów wpływa na jakość życia zawodowego ponad jednej czwartej pracowników cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów.

Pacjenci cierpiący na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) zgodnie twierdzą, że efektywniejsza kontrola porannej sztywności stawów, powodowanej przez RZS, ułatwiłaby im powrót do pracy.
LONDYN, 12 października 2011 r. /PRNewswire/ – Wyniki najnowszego badania zrealizowanego przez Mundipharma International Limited, które przedstawiono podczas Światowego Dnia Zapalenia Stawów, wskazują, że w skali Europy 28% aktywnych zawodowo osób chorych na RZS oraz doświadczających porannej sztywności stawów przez co najmniej jedną godzinę dziennie (n=582) zmniejszyło liczbę wykonywanych godzin pracy, natomiast kolejne 29% osób nie jest w stanie pracować w ogóle wskutek odczuwanej porannej sztywności stawów, powodowanej przez RZS.(1)

Ponadto prawie połowa (47%, n=534) aktywnych zawodowo pacjentów z RZS, doświadczających porannej sztywności stawów przez co najmniej jedną godzinę dziennie, wierzy, że przypadłość ta ma negatywny wpływ na ich wydajność w pracy.(1) Pacjenci, w przypadku których opisane symptomy oddziałują negatywnie na wykonywaną pracę, twierdzą, że sytuacja ta ma miejsce łącznie przez 8,7 godziny tygodniowo.(1) Są oni zdania, że w tym czasie wydajność wykonywanej przez nich pracy wynosi zaledwie 59% zwykłego poziomu wydajności.(1)

Wnioski te wyciągnięto w ramach badania zleconego przez Mundipharma International w celu lepszego zrozumienia wpływu RZS oraz związanych z nim symptomów na życie zawodowe chorych. Przeanalizowano opinie wyrażone przez 1 061 pacjentów cierpiących na RZS na terenie Europy, będących w wieku produktywnym. U badanych osób RZS zdiagnozowano co najmniej sześć miesięcy przed realizacją badania oraz wszystkie te osoby doświadczają porannego sztywnienia stawów co najmniej trzy razy na tydzień.(1)

Sztywnienie stawów oraz ból nasilający się w godzinach porannych to dwa spośród najbardziej dokuczliwych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów. Złożoność porannych objawów, które mogą obejmować także dysfunkcję fizyczną, może skutkować trudnościami w wykonywaniu wszelkich czynności o wczesnych porach dnia.(2, 3) Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, cztery na dziesięć osób z RZS (44% n=1061) przyznaje, że złagodzenie sztywności stawów przez zalewnie 30 minut każdego poranka znacznie podniosłoby im jakość życia oraz mogłoby przyczynić się do pokonania barier rzutujących na jakość życia zawodowego.(1)

Risto Tuominen, ekonomista ds. zdrowia oraz profesor w dziedzinie opieki zdrowotnej na Uniwersytecie w Turku (Finlandia), skomentował wyniki badania następująco: „Z doświadczenia wiem, że osoby niebędące w stanie wykonywać pracy wskutek porannej sztywności stawów, powodowanej przez RZS, pragną powrócić do wykonywanego zawodu. Naszym obowiązkiem, jako przedstawicieli opieki zdrowotnej, jest więc zapewnienie efektywniejszej kontroli porannej dysfunkcji stawów, co pozwoli tym osobom powrócić do pracy oraz funkcjonować na wydajnym poziomie”.

Niepunktualność jest kolejnym problemem osób cierpiących na poranną sztywność stawów. Jedna trzecia (33%, n=534) przebadanych osób z RZS twierdzi, że poranna sztywność stawów jest przyczyną spóźnień do pracy. Oszacowano, że w przypadku każdej z tych osób spóźnienia te odpowiadają za utratę 104 godzin lub 13 dni pracy rocznie. Odnosząc się do zwolnień lekarskich, zauważamy, że więcej niż 1 aktywna zawodowo osoba na 10 (15%, n=534) osób cierpiących na RZS przebywała w ostatnim miesiącu na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio wskutek powodowanej przez RZS porannej sztywności stawów. Tego rodzaju zwolnienia odpowiadają średnio za 54 utracone dni pracy w przeliczeniu na jednego respondenta.(1)

Przeprowadzone badanie ujawiło także, że poranna sztywność stawów wpływa nie tylko na wydajność, liczbę przepracowanych godzin i nieobecność w pracy, ale także na sferę emocjonalną pracowników z RZS. Spośród aktywnych zawodowo osób, których praca pozostaje pod negatywnym wpływem porannej sztywności stawów (n=250), 33% doświadczyło zniecierpliwienia, 28% – braku koncentracji, a 20% – uczucia presji wskutek powodowanej przez RZS porannej sztywności stawów.(1) Jedna na 10 osób (11%) wskazuje także na trudności w obszarze relacji pracowniczych.(1)

Frank Buttgereit, profesor reumatologii i immunologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym Charité w Berlinie (Niemcy), wyjaśnia: „Poranna sztywność stawów u pacjentów z RZS jest wynikiem nasilonego stanu zapalnego, powstającego wskutek nagromadzenia się w organizmie w ciągu nocy substancji chemicznych stanowiących ogniska zapalne. Poranna sztywność stawów ma ogromny wpływ na życie osób dotkniętych reumatyzmem. Pacjenci z tą przypadłością mogą potrzebować rano aż trzech godzin, aby przygotować się do wyjścia, co z kolei ma kolosalne skutki dla rozpoczęcia dnia pracy pod względem punktualności, wydajności i komfortu emocjonalnego”.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła, postępująca choroba zapalna, która powoduje uszkodzenie tkanki łącznej i kości w obrębie zmienionych chorobowo stawów.(4) Poranki są szczególnie trudne dla osób dotkniętych RZS. Sztywność i ból stawów mogą być źródłem trudności w poruszaniu się i wykonywaniu zwykłych porannych czynności, wywierając istotny wpływ na jakość życia zawodowego pacjentów. Szacuje się, że ok. trzy miliony osób w Europie cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów, przy czym większość z nich to osoby w wieku produktywnym.(5)

Uwagi do wydawców

Informacje o badaniu

Wywiady przeprowadzono telefonicznie w okresie od kwietnia do lipca 2011 roku. Badaniem objęto 1 061 pacjentów w wieku produktywnym z Niemiec, Włoch, Belgii, Szwecji, Danii, Finlandii, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Polski i Hiszpanii. Dolną granicą „wieku produktywnego” określono wiek powyżej 18. roku życia. Górna granica jest natomiast zbieżna z wiekiem emerytalnym w poszczególnych krajach. U wszystkich przebadanych pacjentów RZS zdiagnozowano co najmniej sześć miesięcy przed realizacją badania oraz wszystkie te osoby doświadczały porannego sztywnienia stawów co najmniej trzy razy na tydzień.

Informacje o obliczeniach

Następujący wniosek: „tego rodzaju zwolnienia odpowiadają średnio za 54 utracone dni pracy w przeliczeniu na jednego respondenta” postawiono w oparciu o poniższe obliczenia:

Zwolnienie chorobowe: Średnia miesięczna liczba dni, w których pacjent przebywał na zwolnieniu chorobowym wskutek porannej sztywności stawów = 4,5 dnia. 4,5 dnia x 12 (liczba miesięcy w ciągu roku) = 54 (roczna liczba dni, w których pacjent przebywał na zwolnieniu chorobowym).

Następujący wniosek: „Jedna trzecia (33%, n=534) przebadanych osób z RZS twierdzi, że poranna sztywność stawów jest przyczyną spóźnień do pracy. Oszacowano, że w przypadku każdej z tych osób spóźnienia te odpowiadają za utratę 104 godzin lub 13 dni pracy rocznie” postawiono w oparciu o poniższe obliczenia:

Niepunktualność: Średnia liczba godzin pracy utraconych wskutek spóźnień spowodowanych poranną sztywnością stawów w ciągu pięciodniowego tygodnia pracy = 2,3 godz. 2,3 godz. / 5 dni = 0,46 godz. (dzienna liczba godzin spóźnień). 0,46 godz. x 226 (liczba dni roboczych w roku) = 103,96 godz. (roczna liczba godzin prac utraconych wskutek spóźnień). 103,96 / 7,9 (6) (średnia europejska liczba godzin pracy dziennie) = 13,2 dnia (roczna liczba dni pracy utraconych wskutek spóźnień).

Informacje o spółce Mundipharma International Limited

Niezależne powiązane spółki Mundipharma/Napp/Norpharma to spółki prywatne oraz wspólne przedsięwzięcia funkcjonujące na światowych rynkach farmaceutycznych. Spółki na całym świecie dążą do zapewnienia pacjentom, cierpiącym na poważne i wycieńczające choroby, korzyści płynących z nowych możliwości leczniczych w takich obszarach, jak: ostry ból, hematoonkologia i choroby układy oddechowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.mundipharma.co.uk.

Przypisy

(1) Badanie Ipsos MORI pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów: Wpływ porannej sztywności stawów na życie zawodowe (ang. Ipsos MORI Rheumatoid Arthritis patient survey: Impact of MS on work life). Lipiec 2011 r. Uczestnicy badania: 1 172 pacjentów z RZS w wieku produktywnym.

(2) Buttgereit F., Doering G., Schaeffler A. i in., Skuteczność leków o zmodyfikowanym uwalnianiu względem standardowej kuracji prednizonem w skracaniu czasu trwania porannej sztywności stawów w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (CAPRA-1): kontrolowane badanie przy użyciu podwójnie ślepej próby (ang. Efficacy of modified-release versus standard prednisone to reduce duration of morning stiffness of the joints in rheumatoid arthritis (CAPRA-1): a double-blind, randomised controlled trial), Lancet 2008; 371: 205-214.

(3) Westhoff G., Buttgereit F., Gromnica-Ihle E. i in., Poranna sztywność stawów i jej wpływ na decyzję o wcześniejszym przejściu na emeryturę przez pacjentów, u których zdiagnozowano ognisko reumatoidalnego zapalenia stawów (ang. Morning stiffness and its influence on early retirement in patients with recent onset rheumatoid arthritis), Rheumatology 2008; 47(7): 980-984.

(4) Goldring S.R., Patogeneza uszkodzeń kości i tkanki łącznej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (ang. Pathogenesis of bone and cartilage destruction in rheumatoid arthritis), Rheumatology 2003; 42 (Suppl 2); ii11 – ii16.

(5) Lundkvist J., Kastäng F., Kobelt G., Obciążenie wskutek reumatoidalnego zapalenia stawów oraz dostęp do leczenia: obciążenie dla zdrowia i finansów (ang. The burden of rheumatoid arthritis and access to treatment: health burden and costs), „Eur J Health Econ” 2008; 8 (Suppl 2): S49-60.

(6) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Badania odnośnie czasu pracy – 2009 r. Lipiec 2010 r.

Źródło: Mundipharma International Limited

KONTAKT:
Lara Dow
e-mail: Lara.Dow@mundipharma.co.uk
tel. +44(0)1223-397118

Ellie Tucker
e-mail: Ellie.Tucker@redconsultancy.com
tel. +44(0)207-025-6564

Źródło informacji: PR Newswire

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>