Poprawa jakości oliwy z oliwek w porównaniu z 2008 r.

W III kwartale 2009 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w 9 podmiotach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu oliwy z oliwek. W całym 2009 roku (I i III kwartale) objęto kontrolą łącznie 16 podmiotów, z których większość była skontrolowana w 2008 roku.  Kontrolowana oliwa z oliwek była sprowadzana do Polski z trzech krajów Unii Europejskiej: Grecji, Hiszpanii oraz Włoch. Najliczniej skontrolowaną kategorią oliwy z oliwek była oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości (63 proc. partii w zakresie parametrów fizykochemicznych i 56,8 proc. partii w zakresie prawidłowości znakowania).

Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, iż niezgodności w zakresie spełnienia wymagań jakości handlowej oliwy z oliwek dotyczą wyłącznie sposobu znakowania. Nie stwierdzono uchybień w zakresie parametrów fizykochemicznych. Niezgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów UE i krajowych było oznakowane 6,8 proc. skontrolowanych partii (4,5 proc. kontrolowanej objętości).

Wszystkie zakwestionowane partie oliwy z oliwy były sprowadzone do Polski z Hiszpanii. W porównaniu do kontroli przeprowadzonych w 2008 roku (mając na uwadze te same podmioty gospodarcze) stwierdzono, że nastąpiła poprawa jakości oliwy z oliwek. W 2009 roku nie stwierdzono partii niezgodnych z obowiązującymi przepisami, podczas gdy w 2008 roku stwierdzono niewłaściwą jakość 1 partii oliwy z oliwek (t.j. 4 proc. wszystkich skontrolowanych partii), wystąpiło zmniejszenie liczby nieprawidłowości dotyczących znakowania oliwy z oliwek. W 2008 roku stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie 14,3 proc. wszystkich skontrolowanych partii; w 2009 – 11,3 proc.

www.rynekspozywczy.pl

Jedna myśl nt. „Poprawa jakości oliwy z oliwek w porównaniu z 2008 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>