Popiół do walki z zanieczyszczeniem środowiska.

Polscy naukowcy chcą wykorzystać odpad powstający podczas spalania węgla kamiennego do walki z zanieczyszczeniem środowiska. Popiół ma zostać przetworzony w granulat, który będzie można użyć jako sorbent pochłaniający m.in. ropę naftową i inne ropopochodne substancje. Szczegóły projektu oraz wstępne wyniki prac badawczych zaprezentowano na pierwszej wirtualnej konferencji, zorganizowanej przez Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET (wirtualnakonferencja.pl). Patronem medialnym imprezy jest serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

Popiół lotny to odpadowy produkt powstający podczas spalania węgla kamiennego w elektrociepłowniach. Materiał ten w przeważającej części jest utworzony z tlenków krzemu, glinu i żelaza. Tradycyjnie popioły lotne są wykorzystywane przez przemysł, jako materiał budowlany, używany przy konstrukcji dróg, produkcji betonu czy spoiw bezcementowych.

Naukowcy z Politechniki Częstochowskiej zamierzają wykorzystać lotny popiół jako podstawę nowego typu pochłaniacza niebezpiecznych dla środowiska związków chemicznych. Trwające już od jakiegoś czasu prace badawcze są realizowane dzięki finansowemu wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach realizowanego projektu lotny popiół ma zostać przetworzony w porowaty granulat o wielkość ziaren od 0,5 do 6 milimetrów. Następnie materiał ten zostanie poddany serii fizykochemicznych testów, których celem będzie określenie właściwości nowo opracowanego sorbentu.

W etapie laboratoryjnym badań, wykorzystując zaawansowaną aparaturę analityczną, naukowcy wyselekcjonują najlepiej funkcjonującą frakcję granulatu – o najlepszych właściwościach pochłaniających oraz określone zostaną typy substancji, które absorbowane są przez granulat. Właściwości nowego sorbentu zostaną szczegółowo porównane z dostępnymi handlowo preparatami, które już dziś są stosowane przez odpowiednie służby do neutralizacji zanieczyszczeń chemicznych.

Potem nowy preparat zostanie przetestowany przez służby zajmujące się oczyszczaniem chemicznych skażeń środowiska naturalnego, np. usuwaniem bardzo niebezpiecznych plam oleju czy innych ropopochodnych cieczy z powierzchni dróg.

Według naukowców, sorbent wytworzony z elektrociepłowniczych odpadów stanowić będzie doskonałą alternatywę dla dziś dostępnych preparatów, w dodatku „podwójnie” ekologiczną, bo ze szkodliwego odpadu wytworzony zostaje produkt służący do oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń chemicznych. KLG

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>