Polscy kardiolodzy rozmawiali o nowych technikach leczenia.

We Wrocławiu zakończył się w sobotę trzydniowy XVII międzynarodowy kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w którym uczestniczyło ponad cztery tysiące lekarzy. Ponad sto paneli, sympozjów i konferencji poświęconych było m. in. nowym metodom leczenia. Jak powiedział w sobotę w rozmowie z PAP kierownik Kliniki Kardiologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski, program kongresu był skierowany nie tylko do specjalistów z kardiologii, lecz również miał na celu zachęcić do udziału w sympozjach lekarzy rodzinnych i internistów.

„To był bardzo dobry kongres z kilku powodów, ale przede wszystkim mieliśmy wiele ciekawych sympozjów edukacyjnych, podczas których można było poznać nowe techniki leczenia zgodne z nowymi zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego” – dodał Ponikowski.

Jak podkreślił Ponikowski, podczas kongresu można się było przekonać, że „polska kardiologia nie odstaje od poziomu europejskiego”.

„Cieszy nas duży i aktywny udział w kongresie przedstawicieli przemysłu, czyli firm farmaceutycznych i sprzętowych, które zaprezentowały najnowocześniejsze rozwiązania w tej dziedzinie” – powiedział Ponikowski.

Zdaniem kardiologa, współorganizatora kongresu, który odbywał się pod hasłem „Niewydolność serca – od prewencji do interwencji”, osobną kwestią jest organizacja i finansowanie specjalistycznego leczenia kardiologicznego.

W trakcie kongresu zarząd PTK skierował w tej sprawie list do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

„Rozmawialiśmy podczas kongresu również i o poprawie finansowania opieki kardiologicznej, o takim wykorzystaniu tych środków, by pacjent miał lepszy dostęp do odpowiednich usług. To już jednak leży w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia i jest osobnym zagadnieniem” – podsumował Ponikowski.

Podczas kongresu odbyło się walne zgromadzenie PTK, które na nowego prezesa wybrało prof. Zbigniewa Kalarusa z Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne powstało w 1954 r. W skład PTK wchodzi 17 oddziałów regionalnych, 10 komisji oraz 16 sekcji. PTK liczy ok. 5500 członków. Celem statutowym organizacji jest inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kardiologii, profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń, propagowanie postępów kardiologii i kardiochirurgii w społeczeństwie, współudział w kształceniu lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>