Papież do przedstawicieli FAO: miliony umierających z głodu to prawdziwy skandal.

Blisko 450-osobową delegację FAO przyjął 20 czerwca Papież na specjalnej audiencji. Grupę stanowili uczestnicy 38. Konferencji Ministerialnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Celem rzymskiego spotkania przedstawicieli całego świata jest m.in. poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak wspomagać te obszary globu, gdzie głód stanowi jeden z największych do rozwiązania problemów. Jak przypomniał zebranym Ojciec Święty, świat produkuje tyle żywności, że wystarczyłaby ona do wyżywienia wszystkich. Największym problemem jest jednak jej dystrybucja. Fakt, że tak wielu ludzi ginie z głodu, Franciszek nazwał prawdziwym skandalem.

„Inicjatyw i możliwych rozwiązań jest wiele i nie ograniczają się one do zwiększania produkcji – mówił Franciszek. – Dobrze wiadomo, że aktualna produkcja jest wystarczająca, a mimo wszystko miliony ludzi cierpi i umiera z głodu: drodzy przyjaciele, to prawdziwy skandal! Jest zatem konieczne znalezienie takiego rozwiązania, by wszyscy mogli korzystać z owoców ziemi. Nie tylko, by unikać zwiększania dysproporcji między tymi, którzy mają więcej, a tymi, którzy muszą się zadowolić okruchami, ale przede wszystkim, by spełnić wymagania sprawiedliwości, równości i szacunku dla każdej ludzkiej istoty”.

Papież wskazał, że zachodzi niebezpieczeństwo, iż osoba i godność człowieka staną się pewną abstrakcją, gdzie przemoc, wojny, niedożywienie, marginalizacja, pogwałcenie podstawowych wolności czy spekulacje finansowe będą warunkować ceny żywności, traktując je jak każdy inny towar i zapominając o tym, co najważniejsze. Istotnym zadaniem jest zatem ponowne ukazywanie osoby i godności ludzkiej, nie tylko deklaratywnie, ale jako fundament, na którym oparte będą reguły podziału dóbr i struktury. Te z kolei wzniosą się ponad pragmatyzm i dane techniczne, by pokonać podziały i usunąć istniejące dysproporcje.

„W tym sensie jest rzeczą konieczną, by skonfrontować krótkowzroczne interesy ekonomiczne i logikę władzy nielicznych – stwierdził Ojciec Święty. – Wykluczają one większość światowej populacji oraz generują ubóstwo i marginalizację, co powoduje dezintegrację społeczeństwa. Trzeba też walczyć z korupcją, która stwarza przywileje dla niektórych, a niesprawiedliwość dla wielu”.

Franciszek przypomniał, że sytuacja, w jakiej żyjemy, jest bezpośrednio powiązana ze światowymi czynnikami finansowymi i ekonomicznymi. Jest też konsekwencją kryzysu przekonań i wartości, włącznie z tymi, które stanowią fundament życia międzynarodowego. Papież wyraził także radość z decyzji FAO, by poświęcić przyszły rok sprawom rodziny wiejskiej. Podkreślił jednak, że ważniejsze niż jej świętowanie będzie wzmożenie przekonania, iż rodzina jest miejscem wzrostu każdego człowieka. Konkludując przemówienie Ojciec Święty przypomniał, że Kościół katolicki ze swymi strukturami i instytucjami towarzyszy wysiłkom FAO, popierając te inicjatywy, które w konkretach prowadzą do wzmacniania solidarności.

W audiencji wziął udział ambasador Wojciech Ostrowski, stały przedstawiciel Polski przy FAO. Jego zdaniem Ojciec Święty jeszcze mocniej niż jego poprzednicy zaakcentował wielkie zadania, jakie stoją przed FAO. Świadczy o tym użycie mało dyplomatycznego słowa „skandal” w odniesieniu do zjawiska głodu na świecie. Zdaniem ambasadora Ostrowskiego istotnym elementem w przemówieniu Franciszka było wskazanie na odpowiedzialność rządów w walce z nędzą, jak i na amoralną rolę niektórych grup producenckich, które zaburzają właściwy sposób dystrybucji dóbr na świecie.

„Przesłanie Stolicy Apostolskiej, obecnie ustami Papieża Franciszka, ale należy przywołać tutaj zarówno przesłanie do FAO Benedykta XVI, jak i apele o charakterze etycznym i moralnym Jana Pawła II, stają przede wszystkim w obronie żyjących w ubóstwie, nędzy i głodzie – zaznaczył polski dyplomata. – Pytanie, jak przełożyć apel o charakterze moralnym na język decyzji o charakterze politycznym i ekonomicznym. Miejmy nadzieję, że wrażliwość i odpowiedzialność za losy naszej planety i ludzkości, która spoczywa na rządach krajów członkowskich FAO, pomogą wprowadzać pozytywne decyzje w tym kierunku”.

Tekst pochodzi z serwisu Radia Watykańskiego pl.radiovaticana.va

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>