Papieskie spotkanie z przedstawicielami ofiar pedofilii w Kościele: nadużycia seksualne księży są jak świętokradcze ofiary z dzieci składane bożkowi pożądliwości.

Wydarzeniem dnia w Watykanie było spotkanie Papieża z ofiarami nadużyć seksualnych księży. Doszło do niego w Domu św. Marty, a wzięło w nim udział sześć osób: trzy kobiety i trzech mężczyzn pochodzących z Niemiec, Irlandii i USA. Jak poinformował watykański rzecznik, Ojciec Święty miał okazję spotkać się z nimi już wczoraj na kolacji. Dzisiaj głównym punktem tego wydarzenia była poranna Msza.
Swoją wygłoszoną po hiszpańsku homilię Franciszek poświęcił w całości problemowi nadużyć seksualnych duchownych wobec nieletnich. Wyraził przy tym głęboki ból i cierpienie z powodu ukrywania przez tak długi czas w Kościele tych grzechów i przestępstw.

„To i dla mnie wielki smutek i ból z powodu tego, że niektórzy kapłani i biskupi pogwałcili niewinność nieletnich i swoje własne powołanie kapłańskie przez nadużycia seksualne wobec nich – mówił Papież. – To coś więcej, niż akty karygodne; to jest jak świętokradcza ofiara, bo ci chłopcy i dziewczęta zaufali charyzmatowi kapłańskiemu, który miał ich prowadzić do Boga, a tymczasem oni go poświęcili bożkowi swojej pożądliwości. Profanują wizerunek samego Boga, na którego obraz zostaliśmy stworzeni”.

Dlatego też wiele ofiar tych czynów cierpiało później na zaburzenia związane właśnie z relacjami osobowymi, w tym z wiarą w Boga. Papież zaznaczył, że obecność ofiar księży pedofilów na dzisiejszej Eucharystii stanowi znak nadziei i Bożego miłosierdzia. Prosił zatem o przebaczenie za grzechy popełnione przez duchownych oraz za ich lekceważenie przez kościelnych przełożonych.

„Nie ma miejsca w posłudze Kościoła dla tych, którzy popełniają takie nadużycia. Zobowiązuję się nie tolerować jakichkolwiek szkód czynionych najmłodszym przez kogokolwiek, bez względu na jego status osoby duchownej. Wszyscy biskupi powinni w swojej pasterskiej posłudze czynić co w ich mocy, aby zapewnić ochronę nieletnim i wziąć za to pełną odpowiedzialność” – dodał Franciszek.

Papież zapowiedział ponadto odpowiednie działania w kwestii formacji do kapłaństwa, aby zapewnić w Kościele pełne bezpieczeństwo dzieciom. Temu ma służyć m.in. Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich, która po raz drugi zebrała się w Watykanie, a jej członkowie wzięli udział w porannej Mszy. Głównym punktem obrad były propozycje związane z dokooptowaniem nowych członków komisji, którzy reprezentowaliby różne obszary geograficzne. Rozmawiano także o zorganizowaniu stałego biura w Rzymie oraz wyznaczeniu grup roboczych, które podjęłyby już konkretne działania w dziedzinie ochrony nieletnich w Kościele. Kolejne spotkanie wyznaczono na październik. Do tego też czasu spodziewane są papieskie nominacje kolejnych członków komisji.

Z kolei przedstawiciele ofiar nadużyć seksualnych duchowieństwa mieli okazję do indywidualnych rozmów z Papieżem. Franciszek poświęcił na to całe przedpołudnie. Watykański rzecznik podkreślił wdzięczność papieskich gości za możliwość tak głębokiego spotkania, które, jak stwierdził ks. Federico Lombardi, wpisało się w proces ich pojednania z Kościołem. Całe wydarzenie było też otoczone daleko idącą dyskrecją, by nie zdominowała go pogoń za tanią sensacją.

Tekst pochodzi z serwisu Radia Watykańskiego - http://pl.radiovaticana.va

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>