Papieskie orędzie na Światowy Dzień Chorego: apel o ożywienie duszpasterstwa sakramentalnego.

Bogu zawsze chodzi o dobro całego człowieka. Świadczyły o tym uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa. Dziś przejawia się to w sakramentach uzdrowienia: czyli w spowiedzi, namaszczeniu chorych oraz w Komunii Eucharystycznej ? pisze Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Chorego. Jak co roku, będzie on obchodzony 11 lutego. W tegorocznym przesłaniu, poświęconym wspomnianym już sakramentom, nie brak też odniesień do Roku Wiary, który rozpocznie się w październiku. Nawiązuje już do tego samo hasło Dnia: ?Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła?.

Swoje słowo do chorych Papież rozpoczyna od refleksji nad spowiedzią. Zauważa, że dzięki temu sakramentowi czas cierpienia, któremu towarzyszy pokusa zniechęcenia i rozpaczy, może się przemienić w czas łaski, kiedy wnikamy w siebie, aby zastanowić się nad własnym życiem, uznać błędy i poczuć tęsknotę za miłosiernym Ojcem, który nas oczekuje i czuwa nad całym naszym życiem.

Mówiąc z kolei o namaszczeniu chorych, Papież przestrzega, by nie traktować go jako sakramentu drugiej kategorii lub posługi przeznaczonej wyłącznie dla umierających. Benedykt XVI przypomina, że praktyka ta ma długą tradycję, sięgającą pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Namacalnie, w postaci świętych olejów, można doświadczyć w tym sakramencie czułości Boga oraz obecności wspólnoty Kościoła, która modli się o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu i zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem ? pisze Ojciec Święty.

Zjednoczenie ze Zbawicielem dokonuje się w sposób szczególny dzięki Eucharystii. Dlatego Papież apeluje do duszpasterzy, aby zapewnili chorym i starcom możliwość częstego przyjmowania Komunii. Jest to szczególnie ważne, gdy Komunia jest udzielana jako wiatyk. Zgodnie ze świadectwem św. Ignacego Antiocheńskiego staje się ona wówczas ?lekarstwem nieśmiertelności i antidotum na śmierć?, a zatem sakramentem przejścia ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca ? pisze Benedykt XVI w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Chorego.

Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>