Ostry dyżur po europejsku.

Niemcy, rzadziej Anglicy, chętnie korzystają z usług szpitala w Stargardzie. W 2010 roku SPZZOZ udzielił świadczeń zdrowotnych 282 osobom z krajów UE. Obcokrajowcy najczęściej korzystali z usług Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz poradni specjalistycznych – głównie w zakresie chirurgii ogólnej i okulistyki. Goście zagraniczni przyjeżdżający do naszego kraju z krajów UE mają prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce na takich samych zasadach, jak ubezpieczeni Polacy, jednak wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, urazów, w zakresie koniecznym do ratowania zdrowia i życia oraz niezbędnym z medycznego punktu widzenia dla kontynuowania pobytu w Polsce. Świadczenia udzielane są za okazaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ – jej brak może oznaczać konieczność zapłacenia za świadczenie. Wymagany jest także dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

Wyjątek stanowią stany zagrożenia życia i zdrowia, jednak po udzieleniu świadczenia pacjent jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotowych dokumentów, w przeciwnym wypadku zostaje obciążony kosztem udzielonych świadczeń. Leczenie planowe wymaga udokumentowanej zgody NFZ, inaczej odbywa się na koszt ubezpieczonego.

Do szpitala powiatowego w Stargardzie zagraniczni pacjenci trafiają przez cały rok, choć głównie w wakacje. Tłumów nie ma, ale zainteresowanie polską służbą zdrowia jest zauważalne. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Jan Kalinowski twierdzi, że personel nie ma żadnego problemu z komunikacją z obcokrajowcami.

- Spośród języków obcych na SOR-ze najczęściej można usłyszeć niemiecki, ponieważ pacjenci z tego kraju stanowią najliczniejszą grupę wśród obcokrajowców – mówi. Dodaje, że personel komunikuje się z pacjentami również po angielsku czy rosyjsku.

Wśród gości z zagranicy jest również wielu emigrantów, którzy ufają polskim lekarzom i z tego powodu wolą leczyć się w Polsce, a nie w kraju, w którym obecnie żyją.

Jak informuje Katarzyna Buczek, kierownik Działu Statystyki, Analiz i Usług Medycznych w SPZZOZ, leczenie pacjentów z UE nie jest dla stargardzkiej placówki istotnym źródłem przychodu. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne udzielone pacjentom UE w ramach zakontraktowanego limitu.

Oznacza to, że placówka medyczna nie otrzymuje dodatkowych środków finansowych z tytułu leczenia takich osób. Wyjątek stanowią świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie z uwagi na ryczałtową stawkę, NFZ pokrywa koszty leczenia pacjentów UE. Są to jednak przeważnie kwoty w wysokości od 85 do 200 zł za jednego pacjenta.

W latach 2010-2011 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie udzielił świadczeń zdrowotnych pacjentom zagranicznym na kwotę ponad stu tysięcy złotych rocznie. Niemal całość kwoty stanowią przychody z NFZ w ramach zawartych umów.

www.portalsamorzadowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>