Ostatnia szansa!

W dniu dzisiejszym otrzymałem list z Organizacji, troszczącej się o „zdrową żywność” na naszych stołach, produkowaną przez Polskich Rolników!Od 1996 roku 80% obywateli Unii nieprzerwanie wyraża sprzeciw wobec genetycznie modyfikowanych organizmów w żywności, paszy i na polach Europy. Czy w takiej sytuacji my Polacy mamy sie zachowywać „biernie”? Przecież chodzi o nasze zdrowie i zdrowie przyszłych pokoleń Polaków! Szanowni Państwo! Z naszego rozeznania wynika, że Polska zamierza głosować w Luxemburgu 24 czerwca za dopuszczeniem kukurydzy MON 863. SPOŻYCIE KUKURYDZY MON863 POWODUJE POWAŻNE ZMIANY W ORGANIZMACH SZCZURÓW.W związku z tym prosimy o pomoc i pilne wysyłanie (najlepiej faksem)załączonego listu.Poniżej numery faksów do ministerstw.Kierunkowy 022
Minister Zdrowia  634 92 13
Minister Srodowiska 57 92 224
Minister Rolnictwa 623 1788
Dyr. Nowicka 623 17 81
Wiceminister Witkowski   57 92 383, ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland
tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl,
www.icppc.pl, www.eko-cel.pl, zapoznajmy sie z treścią listu, ktory możemy wysłać do Warszawy!….


Minister Środowiska Tomasz Podgajniak


Dotyczy: Stanowiska Ministerstwa Środowiska Rzeczypospolitej Polski podczas głosowania na spotkaniu Ministrów Środowiska UE w dniu 24 czerwca 2005 w sprawie dopuszczenia genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON863 do użycia w paszy i żywności


 


Szanowny Panie Ministrze,W interesie wiarygodności systemu bezpieczeństwa biologicznego oraz w trosce o zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko naturalne wzywamy Pana do głosowania PRZECIWKO dopuszczeniu na rynek kukurydzy MON863. 


Od 1996 roku 80% obywateli Unii nieprzerwanie wyraża sprzeciw wobec genetycznie modyfikowanych organizmów w żywności, paszy i na polach Europy. Badania opinii publicznej pokazują, że odsetek polskiego społeczeństwa mający identyczne zdanie jest podobny. Swoją wolę utworzenia stref wolnych od GMO wyraziło już dwanaście sejmików wojewódzkich reprezentując tym samym około 90% społeczeństwa.


W dodatku w ciągu ostatnich kilku dni doszło do niezwykle istotnych wydarzeń:


1. 20 czerwca 2005 roku sąd niemiecki ostatecznie potwierdził, że opinia publiczna powinna uzyskać dostęp do wszystkich dokumentów związanych z wynikami badań firmy Monsanto (właściciela patentu), podczas których szczury karmiono kukurydzą MON863, w następstwie czego stwierdzono negatywne zmiany w organizmach tych zwierząt.


2. Pojawiły się dwie nowe opinie naukowe dotyczące kukurydzy MON 863, autorstwa profesora Seralini z Francji oraz profesora Pusztai’a z Wielkiej Brytanii. Dziś, podczas konferencji w Berlinie, obu naukowców wyraziło swoje obawy w związku z informacjami dostarczonymi przez firmę Monsanto będącą właścicielem patentu i uznało je za absolutnie niewystarczające do autoryzacji MON863.


3. Wczoraj, w dniu 21 czerwca 2005, Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego oraz Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przesłała na ręce wszystkich Ministrów Środowiska Unii Europejskiej list wzywający do odrzucenia autoryzacji kukurydzy MON863 ze względu na brak przejrzystości w procesie autoryzacji oraz konieczność umożliwienia niezależnym naukowcom ocenę dokumentów Monsanto liczących ponad 1000 stron.
Z poważaniem,
Do wiadomości:


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Józef Jerzy Pilarczyk


Minister Zdrowia Marek Balicki


Wiceminister Środowiska Zbigniew Witkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>