Osoby po udarze częściej mają myśli samobójcze niż chorzy na raka.

Niemal jeden na 12 pacjentów po udarze mózgu ma myśli samobójcze. To odsetek dwukrotnie większy niż wśród chorych na raka – wykazały badania prowadzone w USA. Ich wyniki zaprezentowano na International Stroke Conference 2013, która odbywa się w dniach 6-8 lutego w Honolulu. Jak przypomniała główna autorka badań dr Amytis Towfighi z University of Southern California w Los Angeles, u około jednej trzeciej osób, które doznały udaru mózgu rozwija się depresja. „Depresja po udarze może być związana z gorszym funkcjonowaniem, niższą jakością życia, większą śmiertelnością, gorszym samopoczuciem psychicznym, myślami samobójczymi i samobójstwem” – powiedziała badaczka.
Brak jednak danych na temat rozpowszechnienia myśli samobójczych wśród osób, które przeszły udar.

Dr Towfighi razem z kolegami przeanalizowała informacje zebrane wśród uczestników amerykańskiego badania o akronimie NHANES (National Health and Nutrition Examination Surveys) w latach 2005-2010. W tym okresie liczbę osób po udarze w USA oszacowano na ok. 6,2 mln.

Grupa badanych osób, w wieku 20 i więcej lat, była reprezentatywna dla amerykańskiej populacji dorosłych.

Dane na temat myśli samobójczych pozyskano z kwestionariuszy wypełnianych przez uczestników badania. Zebrano też informacje odnośnie czynników społeczno-demograficznych, zachowań prozdrowotnych oraz chorób współwystępujących. Wyniki porównywano z osobami, które przebyły zawał serca, były leczone na raka lub miały cukrzycę.

Naukowcy wyliczyli, że niemal 8 proc. osób, które przeszły udar mózgu przyznało, że miało myśli samobójcze. Dla porównania, odsetek ten wyniósł nieco powyżej 6 proc. w grupie osób po zawale, nieco powyżej 5 proc. wśród chorych na cukrzycę i nieco powyżej 4 proc. wśród osób leczonych na raka.

Do czynników, które miały istotny wpływ na występowanie myśli samobójczych zaliczono (w kolejności malejącej): silniejszą depresję, młodszy wiek, wyższy wskaźnik masy ciała, niższy poziom wykształcenia, niskie dochody, brak partnera i płeć żeńską. Pierwsze pięć z nich znalazło się również wśród sześciu najważniejszych czynników ryzyka myśli samobójczych u osób po zawale, z cukrzycą i chorobą nowotworową.

Jak podkreślają naukowcy, najnowsza praca nie pozwala ocenić, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między udarem a występowaniem myśli samobójczych. Ponadto, w badaniach nie zebrano danych na temat tego, jak dawno wystąpił udar, jakiego był rodzaju (niedokrwienny czy krwotoczny) oraz jaki był poziom niepełnosprawności osób, które go przeszły.

„Biorąc pod uwagę duży odsetek osób mających myśli samobójcze wśród pacjentów po udarze, być może warto w tej grupie prowadzić rutynowe badania przesiewowe pod tym kątem, oprócz testów w kierunku depresji” – podsumowuje dr Towfighi. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>