Optymalne postępowanie u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Instytut Kardiologii w Aninie włączył pierwszych pacjentów do międzynarodowego badania ISCHEMIA. Prof. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu, podkreślając rangę badań, przyznał, że dzięki nim będzie wiadomo, czy pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową odnoszą korzyści z koronarografii, angioplastyki lub pomostowania istotnych zwężeń na początku wystąpienia objawów choroby wieńcowej, czy też nie.
Rynek Zdrowia: – Jaka jest rola i znaczenie badania ISCHEMIA?
Prof. Witold Rużyłło: – Badanie ISCHEMIA (International Study of Comperative Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches), czyli Międzynarodowe Badanie Porównawcze Efektywności Zdrowotnej Postępowania Zachowawczego i Inwazyjnego jest prowadzone w ramach grantu Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi Stanów Zjednoczonych (NHLBI) i ma na celu określenie najbardziej optymalnego sposobu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u pacjentów ze stabilną choroba wieńcową.
Badanie ISCHEMIA zostało zaprojektowane tak, aby wykazać czy pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową odnoszą korzyści z koronarografii i ewentualnie angioplastyki lub pomostowania istotnych zwężeń na początku wystąpienia objawów choroby wieńcowej, czy też strategia zachowawcza stosowania leków i zdrowego stylu życia jest wystarczająca, a postępowanie inwazyjne należy zachować dla ostrego zawału serca lub objawów choroby utrzymujących się pomimo optymalnego leczenia zachowawczego.

Należy podkreślić, że leki oraz zdrowy styl życia są nieodzownym i zasadniczym elementem postępowania niezależnie od tego czy pacjent ma implantowane stenty lub bypassy, czy też nie.

- Dlaczego tak ważne jest opracowanie wspomnianego modelu postępowania?
- Choroba wieńcowa pozostaje główną przyczyną śmiertelności i niepełnosprawności na świecie, powodując ponad 7 milionów zgonów rocznie. Polega ona na miażdżycowym zwężeniu tętnic wieńcowych, tzn. naczyń dostarczających krew do serca. Gdy zwężenia są zaawansowane powodują upośledzenie przepływu krwi i niedokrwienie serca, a w konsekwencji objawy w postaci bólów w klatce piersiowej przy wysiłkach fizycznych.

Każdy pacjent dotknięty tym problemem zdrowotnym powinien stosować się do zasad tzw. optymalnej terapii medycznej obejmującej odpowiednio dobrane leki i zdrowy styl życia. Postępowanie to ma udowodnioną rolę w zmniejszaniu ryzyka zawału serca i zgonu.

Obecnie pacjenci z podejrzeniem choroby wieńcowej, oprócz optymalnej terapii medycznej, podlegają w zasadzie rutynowo cewnikowaniu serca (koronarografia), a w przypadku obecności istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych zwężenia te są poszerzane za pomocą balonu i najczęściej stentu (przezskórna angioplastyka wieńcowa) lub w bardziej zaawansowanych postaciach choroby – są pomostowane (operacja kardiochirurgiczna tzw. bypassów).

O ile nie ma obecnie wątpliwości, że cewnikowanie serca i poszerzenie zwężeń ratuje zdrowie i życie pacjentom z ostrym zawałem serca, o tyle u osób stabilnych znaczenie wczesnego cewnikowania serca nie jest do końca udowodnione.

- Jaka jest rola Instytutu w Aninie w tym międzynarodowym badaniu? Czy to jedyny polski ośrodek, który bierze w nim udział?
- ISCHEMIA jest dużym, międzynarodowym badaniem zaplanowanym na 8 000 uczestników ze stabilną chorobą wieńcową i co najmniej umiarkowanym niedokrwieniem mięśnia sercowego w wysiłku, którzy będą losowo przydzieleni do postępowania zachowawczego lub inwazyjnego w ponad 400 ośrodkach na całym świecie. Badanie jest realizowane od kilku miesięcy, ale wyników należy spodziewać się dopiero w kilkuletniej perspektywie.

Polska aktywnie uczestniczy w badaniu, a jednostką koordynującą jego przebieg na poziomie krajowym jest Instytut Kardiologii w Aninie. Obecnie w realizację badania zaangażowanych jest w Polsce ponad 17 ośrodków. Instytut Kardiologii włączył już do badania pierwszych pacjentów. Wkrótce po tym otrzymaliśmy list gratulacyjny od uczonych z Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi Stanów Zjednoczonych (NHLBI). Uczeni docenili nasz udział.

Należy podkreślić, że ISCHEMIA jest pierwszym tak dużym, randomizowanym badaniem mającym na celu ustalenie roli koronarografii i rewaskularyzacji wieńcowej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i niedokrwieniem mięśnia sercowego. Jego wyniki wpłyną w zasadniczy sposób na to, w jaki sposób ogromna i wciąż rosnąca grupa pacjentów z chorobą wieńcową będzie diagnozowana i leczona.

Marzena Sygut/Rynek Zdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>