Opieka farmaceutyczna – nieznana nowość.

Zdecydowana większość Polaków (89%) nie słyszała dotychczas o usłudze opieki farmaceutycznej, czyli o sprawowaniu przez farmaceutów nadzoru nad leczeniem farmakologicznym. Niewiele jest również osób przewlekle chorych – głównych adresatów nowej usługi – którzy o tej możliwości wiedzą (9%). Opieka farmaceutyczna to stosunkowo nowy rodzaj usługi proponowanej przez farmaceutów pacjentom przewlekle chorym. W ramach opieki farmaceutycznej aptekarze mają za zadanie upewniać się, czy dany pacjent ma wiedzę, jak dany lek powinien być stosowany, z jakimi lekami nie powinien być łączony oraz w razie potrzeby edukować w tym zakresie. W ramach opieki farmaceuta zbiera informacje o chorobach pacjenta oraz o przyjmowanych przez niego lekach. Celem opieki farmaceutycznej jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków.

Z danych Sektora Badań Rynku Medycznego TNS OBOP wynika, że jedynie 6% Polaków w wieku 15 lat i więcej kiedykolwiek słyszało o opiece farmaceutycznej. Wśród tego nielicznego grona istotnie częściej znalazły się kobiety (71% osób, które słyszało o opiece farmaceutycznej), osoby z wykształceniem przynajmniej średnim (69%), mieszkańcy największych miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (27%), natomiast istotnie rzadziej – osoby w wieku 60 lat i więcej (11%).

Badanie pokazuje również, że niewiele wyższy niż wśród ogółu Polaków jest odsetek potencjalnych adresatów usługi, czyli osób przewlekle chorych, które słyszały o opiece farmaceutycznej – jest to jedynie 9%.

Po zapoznaniu się z informacją o idei opieki farmaceutycznej ponad połowa respondentów (57%) oceniła ją pozytywnie, natomiast 13% badanych odniosło się z dezaprobatą. Ta ostatnia grupa osób argumentowała, że tego typu usługa oznacza w zasadzie wchodzenie w kompetencje lekarza lub, że zalecenia lekarza są w pełni wystarczające (26%) oraz że w praktyce taka usługa będzie trudna do zrealizowania (3%).

- Wprowadzenie usługi opieki farmaceutycznej to proces długotrwały i wymagający nakładów nie tylko na kwestie związane z prowadzeniem samej opieki w poszczególnych aptekach, ale – jak pokazują uzyskane wyniki – nakładów na akcję edukacyjną wśród pacjentów, którzy w bardzo niewielkim stopniu są świadomi istnienia tej usługi oraz korzyści, jakie mogą z niej płynąć dla chorych – komentuje Aneta Tyborowska, Lider Sektora Badań Rynku Medycznego TNS OBOP.

TNS OBOP, www.mp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>