Onkolodzy dostrzegają zagrożenia wynikające z pakietu kolejkowego.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne dostrzega zagrożenia w sposobie realizacji niektórych rozwiązań z pakietu kolejkowego resortu zdrowia. Wątpliwości wzbudza m.in. karta leczenia onkologicznego; konieczne są konsultacje – podkreśla PTO w oświadczeniu przesłanym PAP. Przedstawione przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza propozycje zmian z tzw. pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego trafiły do konsultacji społecznych na początku kwietnia. Po ich zakończeniu, projektami nowych ustaw dotyczących służby zdrowia ma się zająć Rada Ministrów.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne w oświadczeniu przesłanym PAP wyraziło zadowolenie z podjęcia przez resort zdrowia prac, mających na celu poprawę opieki onkologicznej w Polsce.

Jednocześnie jednak PTO zauważa pewne zagrożenia w proponowanym sposobie realizacji tych zmian, dlatego też proponuje poddanie ich konsultacji z udziałem pracowników ochrony zdrowia i pacjentów onkologicznych.

W ocenie onkologów największe obawy nasuwają propozycje, które mają być uregulowane ustawowo, a – zdaniem PTO – powinny być zapisane w dokumentach o niższej randze, jak np. umowy ze świadczeniodawcami.

Szczególnie poważne wątpliwości onkologów budzi mechanizm uprzywilejowania pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu poprzez wyposażenie ich w tzw. kartę leczenia onkologicznego.

„Mechanizm ten może rodzić wiele problemów (od konstytucyjnych, poprzez finansowe, do psychologicznych) oraz może prowadzić do prób używania tego dokumentu w celach innych niż zamierzone” – napisał w oświadczeniu przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Jassem.

Kolejną wątpliwość wzbudza nadanie nowych uprawnień lekarzowi POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Zdaniem PTO towarzyszą temu „liczne mechanizmy kontrolne i represyjne”. „Tak szczegółowe i jednocześnie formalistyczne rozwiązania powinny być przed wprowadzeniem szeroko przedyskutowane i poddanie ocenie wykonalności, a przede wszystkim nie powinny być określane na poziomie ustawy, lecz zarządzeń lub umów” – podkreśla prof. Jassem.

Jeśli chodzi o propozycję zamiany pobytu szpitalnego na hotelowy – według PTO należy starannie przygotować formy i warunki tej zamiany oraz wypracować odpowiednie mechanizmy finansowe.

„Proponujemy poddanie proponowanych zmian szerokiej i pilnej konsultacji z udziałem pracowników ochrony zdrowia i pacjentów onkologicznych. Pozwoli to dopracować proponowane zapisy ustawowe i osiągnąć akceptowane przez wszystkie strony porozumienie” – napisał prof. Jassem. Dodał, że działania te należy zharmonizować z rozwiązaniami zawartymi w „Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2014″.

W projekcie zmian w służbie zdrowia przewidziano m.in., że potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu u pacjenta musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 7 tygodni. Pacjent z podejrzeniem nowotworu otrzyma kartę pacjenta onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Diagnostyka ta będzie dodatkowo finansowana, ale pod warunkiem dotrzymania terminów.

MZ zaproponowało też rozszerzenie możliwości diagnostycznych dla lekarzy POZ i motywowanie specjalistów do przyjmowania i diagnozowania nowych pacjentów, zamiast zajmowania się tylko pacjentami kontynuującymi leczenie. MZ chce ponadto ograniczenia hospitalizacji do tych, które są niezbędne, zwiększenia ilości zabiegów wykonywanych w gabinetach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wprowadzenia możliwości wypisania kontynuacji recepty bez konieczności osobistego zbadania pacjenta przez lekarza, stworzenia elektronicznych centralnych list pacjentów oczekujących na wizytę do lekarzy specjalistów.

Zdaniem części lekarzy propozycje zmiany z tzw. pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego są obecnie nierealne i niemożliwe do zrealizowania, ponieważ nie przewidziano w nich wzrostu finansowania.

Lekarze wysuwają zarzuty, że skrócenie kolejek miałoby się odbyć ich kosztem. Zapytany o to premier Donald Tusk powiedział w piątek, że rząd nie będzie skracać kolejek, „dosypując więcej pieniędzy lekarzom”. Dodał, że dokładne koszty zmian będą znane, kiedy zajmie się nimi rząd. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>