Ogromne perspektywy dla rolnictwa ekologicznego w Mołdawii ! .

Mołdawia: Minister rolnictwa widzi ogromne perspektywy dla rolnictwa ekologicznego……

Zgodnie z raportem Ministerstwa ds. Rolnictwa i Żywienia na temat przyszłości rolnictwa w latach 2006-2015 coraz większą rolę na rynku wewnętrznym, a także w ramach eksportu do Europy Zachodniej, będzie odgrywać uprawa owoców. Ustawodawstwo w zakresie rolnictwa ekologicznego harmonizuje z Europejskim Rozporządzeniem Ekologicznym. Niemiecka Fundacja Ekologii & Rolnictwa oraz mołdawskie ministerium szacują obecne użytki rolne zagospodarowane ekologicznie na ok. 11 tys. ha. W roku 2015 powierzchnia ta ma się potroić do 31.100 hektarów. Uprawiane będą przede wszystkim zboże, siew roślin oleistych oraz owoce i warzywa (patrz tabela poniżej), a możliwości produkcyjne mają wzrosnąć do ok. 75 tys. ton. (he/yh)
Prognoza – powierzchnie ekologiczne i produkcja w Mołdawii w latach 2006-2015
            2006    2015
Całkowita pow. użytkowa w ha           10,755 31,100
    Zboże                      5,000
    Rośliny oleiste i strączkowe  1,400   3,500
    Owoce i warzywa    350      1,000
    Pastwiska i obszary zielone              5,000
Produkcja w tonach     30,590 74,575
    Rośliny oleiste i strączkowe  2,890   6,150
    Owoce i warzywa    200      750
    Grzyby i owoce dziko rosnące         1,500   7,450

 

(źródło: ZMP ÖKOMARKT Forum 20)
Tłumacz: Justyna Rose (justus76@web.de)

 

EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa
Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy
Tel: +49 (0) 351-20 66 172
Fax: +49 (0) 351-20 66 174
E-Mail: info@ekoconnect.org
Internet: www.ekoconnect.org

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>