Obowiązkowe e-zwolnienia od 2015 r.

Lekarze będą zobowiązani do wystawiania zwolnień w formie dokumentu elektronicznego od 1 stycznia 2015 r. Obowiązek taki przewidują założenia do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które trafiły niedawno do konsultacji. Autorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Jak wyjaśnia MPiPS, celem proponowanych zmian jest m.in. skrócenie czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, zdjęcie z lekarzy obowiązku przesyłania pocztą lub dostarczania osobiście do ZUS oryginałów zwolnień oraz przechowywania kopii przez 3 lata, udostępnienie lekarzom przeglądu wystawionych zwolnień (w tym papierowych), automatyczne informowanie pracodawców o zwolenieniach pracowników, wykluczenie ręcznego wprowadzania do systemu informatycznego przez pracowników ZUS danych z papierowych zwolnień, a także ograniczenie możliwości fałszowania zwolnień. Resort zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., ale jeszcze przez rok lekarze będą mogli wystawiać zarówno zwolnienia elektroniczne, jak i papierowe.

Jak ma działać nowy system

MPiPS proponuje, by lekarze mieli dostęp do danych ubezpieczonego (pracownika), jego płatnika składek (pracodawcy), a także członków rodziny, jeśli zwolnienie byłoby związane z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny. Dane byłyby automatycznie zapisane w zwolnieniu, przy czym ich aktualność powinna być potwierdzona przez ubezpieczonego. Lekarz dopisywałby tylko dane wynikające z oceny stanu pacjenta, np. kod choroby i okres niezdolności do pracy.

Tak wystawione zwolnienie byłoby automatycznie przesyłane ne elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Lekarze będą zobowiązani do sporządzenia papierowej kopii (wydruku) zwolnienia na żądanie ubezpieczonego. Taka sytuacja miałaby miejsce, jeśli pracodawca nie posiadałby profilu informacyjnego w systemie ZUS i nie mógłby otrzymać e-zwolnienia.

Jak podkreśla MPiPS, w przepisach trzeba precyzyjnie określić, w jakich okolicznościach lekarze mogliby wystawiać „tradycyjne” zwolnienia – np. w przypadku braku połączenia internetowego, w trakcie wizyty domowej. W takich sytuacjach medycy mogliby korzystać z wydruków, które byłyby rejestrowane w systemie i przypisane za pomocą identyfikatora do konkretnego lekarza. Potem lekarz miałby 3 dni na wprowadzenie takiego zwolnienia do systemu informatycznego.

Pracodawcy zadowoleni, NRL mniej

– Czekaliśmy na to od dłuższego czasu – komentuje w „Rzeczpospolitej” Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan. – Obecnie pracownik musi dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy w ciągu siedmiu dni od wystawienia, a może nawet później, jeśli wyśle je pocztą. W konsekwencji informacja na temat choroby pracownika dociera do firmy praktycznie po zakończeniu zwolnienia. Obecnie trudno więc skontrolować, czy pracownik faktycznie jest chory, czy też wyjechał w tym czasie na egzotyczne wakacje albo remontuje mieszkanie.

Ze zmian nie jest zadowolony prezes NRL Maciej Hamankiewicz. – Nowy system elektroniczny tylko w niewielkim stopniu może usprawnić naszą pracę, poza tym obciąży lekarzy dodatkowymi kosztami w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego – mówi w komentarzu dla „Rz”. – Jedyny plus z tego jest taki, że nie będziemy musieli już dostarczać do ZUS kopii papierowych zwolnień – dodaje.

Oszczędności ZUS-u

Resort pracy szacuje oszczędności z tytułu zaprzestania druku i obsługi bloczków ZUS ZLA na 1,33 mln zł rocznie. Średnio miesięcznie do ZUS napływa ok. 2 mln zwolnień. Jeden druk ZUS ZLA jest wprowadzany do systemu ok. 20 sekund. Łącznie obsługą papierowych zwolnień zajmuje się ok. 100 osób z ZUS.

Jak wskazuje MPiPS, system e-zwolnień oparty na bardzo podobnych założeniach funkcjonuje od stycznia 2012 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

www.Prawo.mp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>