O zdrowej żywności w Parlamencie Europejskim!

Parlament Europejski o „zdrowej” żywności!
25 maja Parlament Europejski zajął się propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie zamieszczania na produktach żywnościowych informacji odnoszących się do ich właściwości zdrowotnych oraz dodawania do żywności witamin, minerałów i innych substancji. Celem pierwszego projektu jest uregulowanie problemu zamieszczania na produktach żywnościowych informacji sugerujących ich walory zdrowotne – np. „bogaty w witaminy”, „niska zawartość cholesterolu”, „light”. Wiadomo, że wiele z tych napisów jest nieprawdziwych albo co najmniej przesadzonych. Niestety, w większości państw nie ma żadnych regulacji, które zapobiegałyby oszukiwaniu klientów i w sposób precyzyjny określały wymogi, jakie powinny spełniać produkty opatrzone tego typu informacjami…. Projekt takich regulacji, jednolitych dla całego unijnego rynku żywnościowego, zaproponowała Komisja Europejska. Projekt zakłada między innymi zdefiniowanie, co znaczą poszczególne etykietki zdrowotne (health claims). Dla przykładu, produkty określane jako „beztłuszczowe” powinny zawierać nie więcej niż 0,5 g tłuszczu na 100 g lub 100 ml produktu. Z kolei w przypadku żywności opatrzonej informacją „bogata w białko” minimum 12% jej wartości energetycznej powinno pochodzić z białek. Europosłowie z komitetu PE ds. środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności poparli samą ideę uregulowania tej kwestii, ale zgłosili szereg poprawek do konkretnych przepisów zaproponowanych przez Komisję. I tak, Komisja stoi na stanowisku, że każda informacja odnosząca się do zdrowotnych skutków produktu powinna znajdować odzwierciedlenie w jego składzie. Np. jeśli produkt jest „bogaty w witaminy”, to klient powinien móc łatwo znaleźć potwierdzenie tej tezy w składzie produktu. Przeciwna tej jednoznacznej regule jest jednak część europarlametarzystów, która jest zdania, że na przykład w przypadku produktów tradycyjnych, liczy się nie tyle ich skład, ile sposób przygotowywania. Komisja chce też uregulowania informacji dotyczących preparatów żywieniowych. Obecnie nie podlegają one tym samym surowym regułom, co leki, a przecież ich producenci często przypisują im właściwości lecznicze. Komisja zaproponowała więc wprowadzenie procesu autoryzacji podobnego do obowiązującego w przypadku produktów leczniczych, który gwarantowałby, że informacje na temat właściwości zdrowotnych poszczególnych produktów będą oparte na dowodach naukowych. Takiemu zaostrzeniu przepisów są jednak przeciwni europosłowie, którzy uważają, że wystarczy prostsza procedura notyfikacji – producent miałby powiadamiać odpowiednie instytucje, że zamierza sprzedawać dany produkt z określoną informacją na temat jego właściwości. Władze miałyby 9 miesięcy na sprawdzenie produktu i ewentualne zgłoszenie swoich zastrzeżeń. Komisja zaproponowała też zakazanie niektórych stwierdzeń (np. odnoszących się do kontroli masy ciała), ale europosłowie z komitetu PE są zdania, że należy zabronić tylko informacji zaadresowanych do dzieci. Drugi z projektów Komisji Europejskiej, którym zajął się dziś Parlament Europejski, ma na celu ujednolicenie i uregulowanie kwestii dodatków do żywności. W niektórych krajach Unii Europejskiej dodawanie pewnych substancji do żywności jest zabronione, w innych dozwolone – w efekcie produkty żywnościowe „wzbogacone” nie mogą być wszędzie sprzedawane. Projekt Komisji ma znieść te bariery, jednocześnie ustanawiając standardy chroniące konsumentów. I tak, Komisja zaproponowała listę ponad 100 witamin i substancji mineralnych, które mogłyby być dodawane do produktów żywnościowych. Projekt regulacji zabrania jednak wzbogacania żywności świeżej, nieprzetworzonej oraz napojów zawierających ponad 1,2% alkoholu. Do tych propozycji Komisji komitet PE dodał jeszcze jeden ważny przepis zobowiązujący producentów do informowania o maksymalnej zalecanej dziennej ilości danego produktu oraz ostrzeżenie o nieprzekraczaniu dopuszczalnego dziennego limitu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>