O alkoholizmie w Licheniu!

O tym, jak przeciwdziałać alkoholizmowi dyskutowali w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, podczas konferencji „Trzeźwość – jako element jakości życia społecznego”, policjanci, księża oraz terapeuci……
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Najwięcej było policjantów z wielkopolskich jednostek. Przyjechali m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Turku i Kalisza. Pojawili się również samorządowcy.

W charakterze szkoleniowców wystąpili duchowni i świeccy: terapeuci z organizacji pozarządowych, urzędnicy z placówek pomocy społecznej i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu; głos zabierali również księża mający doświadczenie w pracy z alkoholikami, m.in. marianin ks. Paweł Rawski, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Duchowny mówił o tym, jakie warunki rozwoju stworzone młodym ludziom dają gwarancję dorosłego życia w trzeźwości.

Jako jedna z pierwszych mówiła psychoterapeuta uzależnień Danuta Dudrak. Wyjaśniała, jakie spustoszenie w rodzinie sieje choroba alkoholowa. Tłumaczyła, że nie jest ona tylko problemem osoby pijącej, ale również najbliższych. Wskazywała, jak należy postępować z takim człowiekiem i jak walczyć z jego nałogiem. „Są cztery guziki do uruchomienia zmiany: ból, zagrożenie, palący wstyd i ciekawość”- tłumaczyła. Dodała, że żony alkoholików powinny dać im szansę odczucia wstydu i poniżenia za to, co robią. Zaznaczyła, że nie jest zwolenniczką rozwodów. „Małżeństwu trzeba pomagać. Ale pomagać to znaczy stawiać warunki, np. kobieta może zagrozić, że wystąpi o odebranie praw rodzicielskich jeśli jej mąż się nie zmieni. Siłą kobiet jest konsekwencja, bo mężczyźni są od nas silniejsi fizycznie, ale my jesteśmy silniejsze psychicznie” wyjaśniała.

Zdaniem poproszonego o wygłoszenie referatu ks. Wiesława Kondratowicza, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie, podstawą życia w trzeźwości jest odnowa duchowa. Ksiądz przekonywał, że w czasach upadku ideałów i kultu pieniądza tylko program oparty na wierze daje szansę popularyzacji życia w trzeźwości.– „Jeśli nie zbudujemy go na Bogu – to będziemy się ślizgać” – mówił duchowny.

Podczas szkolenia ksiądz opowiadał o swoich obserwacjach. Zauważył, że w Polsce wytworzyła się subkultura pijaństwa. Jednym z jej wyróżników jest specyficzny język, którym posługują się osoby pijące, a także przymus picia, czyli namawianie do spożywania alkoholu.

Terapeuci uczestniczący w konferencji zwracali uwagę na to, że po alkohol sięgają coraz młodsi ludzie. Z przytoczonych przez nich badań wynika, że 32% ankietowanych młodych ludzi przynajmniej raz w życiu upiło się do nieprzytomności. Do spożycia alkoholu przyznało się 94%. Przyczyn tego problemu specjaliści upatrują m.in. we wszechobecnych reklamach napojów alkoholowych, łatwym dostępie do alkoholu, chęci wkupienia się w łaski rówieśników i w nudzie. Wskazywali też jak można temu zaradzić. Najistotniejsze sposoby to silna więź z rodzicami, nauka, rozwijanie zainteresowań, regularne praktyki religijne.

Zdaniem Komendanta Miejskiego Policji w Koninie – Waldemara Lewandowskiego dzisiejsza konferencja była próbą wypracowania metod działania prewencyjnego. „Bo my, jako policja, mamy przeważnie kontakt z ostatnim etapem problemu, gdzie pojawiają się zjawiska przestępcze, szczególnie drogowe i przemoc w rodzinie” – tłumaczył komendant. Dodał, że liczy na wsparcie organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i kościelnych w walce z problemem alkoholizmu.

Konferencja odbyła się w domu pielgrzyma „Arka” Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, jej organizatorami byli: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komenda Miejska w Koninie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Informacje otrzymałem od Redaktora portalu „Wiara”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>