Nowa metoda leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Warszawa. Podczas spotkania prasowego, eksperci z dziedziny reumatologii: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii oraz dr n. med. Piotr Leszczyński, Ordynator Oddziału Reumatologii i Osteoporozy w Szpitalu im. Józefa Strusia w Poznaniu omówili nową metodę w zakresie leczenia chorych z RZS.

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS) ? LECZENIE

RZS jest chorobą, która dotyczy nie tylko stawów, ale całego organizmu.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą przewlekłą, która jeśli nie jest wcześnie i właściwie leczona, może w ciągu 2-5 lat doprowadzić do niepełnosprawności, utraty możliwości samodzielnego funkcjonowania i utraty zdolności do pracy zawodowej.

Celem leczenia RZS jest:
Uzyskanie całkowitej remisji (ustąpienia objawów choroby)
Zahamowanie uszkodzeń stawów u chorych – zapobieganie niepełnosprawności chorych
cierpiących na RZS
Zmniejszenie nasilenia objawów, takich jak ból, obrzęk i sztywność stawów
Zapobieganie utracie funkcji stawów u chorych
Jak najdłuższe utrzymanie aktywności życiowej i zdolności do pracy chorych

Metody leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)
U chorych na RZS układ odpornościowy (immunologiczny) organizmu nieprawidłowo rozpoznaje własne tkanki jako obce. Można więc powiedzieć, że u chorych na RZS siły obronne organizmu skierowane są przeciwko własnemu organizmowi i niszczą go z równą zaciekłością jak bakterie,
czy wirusy. Skuteczne leczenie RZS wymaga ingerencji w układ immunologiczny chorego w taki sposób, żeby ograniczyć jedynie jeden aspekt jego działania, tzn. uszkadzanie własnych tkanek,
a jednocześnie nie zaburzyć jego zdolności walki z groźnymi infekcjami. Stanowi to ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Najważniejszym celem leczenia RZS jest uzyskanie
i utrzymanie pacjenta w remisji.

Leki stosowane w RZS można podzielić na dwie grupy:
1.Leki zmniejszające objawy choroby, takie jak ból i obrzęk stawów
2.Leki, które spowalniają procesy niszczące stawy:
leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh) ? leki klasyczne, takie jak metotreksat,
sulfosalazyna
leki biologiczne ? leki hamujące działanie cytokin lub oddziaływujące na limfocyty
Wybór odpowiedniego leczenia jest w każdym przypadku indywidualny dla danego pacjenta.
W celu osiągnięcia zamierzonego efektu często konieczne jest stosowanie kilku leków jednocześnie. Zdarza się również, że po jakimś czasie stosowane leczenie danym lekiem przestaje być skuteczne. Ogromną rolę w leczeniu odgrywa również czas rozpoczęcia odpowiedniego leczenia, ponieważ
w przypadku agresywnej postaci choroby w bardzo krótkim czasie dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia stawów. Dlatego czas od rozpoznania choroby do podjęcia odpowiedniego leczenia, które może zapobiec inwalidztwu chorego, powinien być jak najkrótszy (nie dłuższy
niż 3 miesiące). Każdy miesiąc opóźnienia leczenia oznacza większe uszkodzenia stawów i większe ryzyko niepełnosprawności.

Jeszcze do niedawna możliwości leczenia RZS były ograniczone. Do leków stosowanych w RZS należały między innymi sole złota, które zostały po raz pierwszy zastosowane już ponad 70 lat temu oraz metotreksat, stosowany od lat 50-tych ubiegłego wieku. Leki te wielu chorym nie zapewniały skutecznego leczenia, co wiązało się z nieodwracalnym zniszczeniem stawów i trwałym kalectwem osób nawet w wieku 30-40 lat. Przełomem w leczeniu było wprowadzenie w 1998 roku leków biologicznych, działających bezpośrednio na układ immunologiczny i osłabiających jego agresywne działanie na własne tkanki. Leki te wykazują wysoką skuteczność kliniczną i, w odróżnieniu od wcześniej stosowanych leków, hamują proces niszczenia stawów. Jednak ich działanie w pewnym stopniu zmniejsza również możliwości obronne organizmu w stosunku do infekcji. Pierwszymi lekami z grupy leków biologicznych były inhibitory TNF.

Pod względem mechanizmu działania leki biologiczne możemy podzielić na następujące grupy:
inhibitory TNF alfa
leki ukierunkowane na limfocyty ? np. lek MabThera? (rytuksymab) zarejestrowany w 2006 roku
inhibitor interleukiny 6 ? lek RoActemra? (tocilizumab)

NOWY KIERUNEK W LECZENIU ? RoActemra?

Ze względu na złożone przyczyny powstawania reumatoidalnego zapalenia stawów oraz niemożność całkowitej kontroli przebiegu choroby istniała potrzeba poszukiwania leków o większej skuteczności, zarówno w łagodzeniu objawów klinicznych choroby, jak również w hamowaniu procesu niszczenia stawów.
Lepsze poznanie patogenezy reumatoidalnego zapalenia stawów, a zwłaszcza zrozumienie wzajemnych powiązań i roli cytokin (substancje białkowe, które przekazują sygnały pomiędzy komórkami) w patogenezie choroby, ujawniło w ostatnich latach nowy cel interwencji terapeutycznej, jakim jest interleukina ? 6.
Lek RoActemra?, drugi biologiczny lek firmy Roche, jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym blokującym receptory dla IL-6 i hamującym działanie IL-6.

Interleukina 6 (IL-6) jest cytokiną o szerokim zakresie działań biologicznych, która bierze udział
w wielu procesach życiowych. Odgrywa istotną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej, zapalnej i w procesie powstawania elementów krwi. Zaburzenie fizjologicznego działania IL-6 może doprowadzać do chorób zapalnych o podłożu immunologicznym, takich jak RZS. Nadmierna aktywacja IL-6 u chorych na RZS przyczynia się do powstawania objawów zarówno stawowych (niszczenie kości i chrząstki stawowej, ból i obrzęk stawów), jak i ogólnoustrojowych
(np. niedokrwistość, zmęczenie, uogólniona osteoporoza).
Wielu naukowców jest zgodnych co do faktu, iż IL-6 jest racjonalnym celem terapeutycznym
w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

W jaki sposób działa lek?
IL-6, jedno z kilku białek biorących udział w procesie zapalnym, jest uważana za główną cytokinę prowadzącą do rozwoju przewlekłego zapalenia u pacjentów z RZS. Nadmierna produkcja IL-6 prowadzi nie tylko do zapalenia i uszkodzeń stawów w przebiegu choroby, ale także do pojawienia się jej ogólnych objawów, takich jak niedokrwistość, zmęczenie i zwiększenie ryzyka chorób krążenia.
RoActemra? zaburza szlak sygnalizacji IL-6 poprzez wiązanie się zarówno z rozpuszczalnymi,
jak i ulegającymi ekspresji na błonach komórkowych receptorami IL-6 (IL-6R). Zmniejsza
przez to udział IL-6 w rozwoju procesu zapalnego i hamuje postęp RZS, zarówno w obrębie stawów,
jak i w całym organizmie.
Powyższą informacje otrzymałem od:
Publicis Consultants Rowland Sp. z o.o.
ul. Św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa

Jedna myśl nt. „Nowa metoda leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>