NFZ: podstawą działania plan finansowy przedstawiony ministrowi zdrowia.

W przypadku braku akceptacji planu finansowego NFZ przez ministra finansów, Fundusz działa w oparciu o plan przedstawiony ministrowi zdrowia i sejmowym komisjom: finansów publicznych i zdrowia – powiedział w czwartek PAP rzecznik NFZ Andrzej Troszyński. Troszyński zaznaczył, że wynika to z zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podobną opinię wyraził w rozmowie z PAP

W ustawie zapisano także, iż minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów może dokonać zmian w planie finansowym NFZ.

Jak dowiedziała się PAP w NFZ, minister finansów Jacek Rostowski nie podpisał planu finansowego Funduszu na 2014 r. Zgodnie z planem w przyszłym roku na finansowanie świadczeń zdrowotnych miało być przeznaczone ponad 63,3 mld zł.

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann powiedział PAP, że minister finansów nie zgadza się z wysokością dotacji budżetowej na finansowanie świadczeń udzielonych osobom, które nie posiadają samodzielnego ubezpieczenia w NFZ – chodzi m.in. o dzieci. Według NFZ przeznaczono na to 950 mln zł. Neumann poinformował, że uwagi Ministerstwa Finansów są analizowane; prowadzone są rozmowy z tym resortem.

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało PAP, że MF w czwartek odniesie się do kwestii planu finansowego NFZ na 2014 r.

Plan finansowy NFZ pozytywnie zaopiniowały sejmowe komisje: zdrowia i finansów publicznych, podpisał go minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zgodnie z ustawą minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów powinni zatwierdzić plan finansowy Funduszu do 14 sierpnia.

Troszyński podkreślił, że NFZ przygotował plan finansowy zgodnie z przepisami ustawowymi, w oparciu o wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów.

W planie przewidziano nominalny wzrost środków na świadczenia w stosunku do pierwotnego planu na 2013 r. o ponad 412,9 mln zł. Pieniądze te na finansowanie świadczeń przeznaczy centrala NFZ. Natomiast dla każdego z oddziałów wojewódzkich przewidziano środki na takim samym poziomie jak w planie na 2013 r.

Oddziały NFZ, które w planie finansowym otrzymały najwięcej pieniędzy, to: mazowiecki – ponad 8,7 mld zł, śląski – ponad 7,5 mld zł, wielkopolski – ponad 5,5 mld zł i małopolski ponad 5,3 mld zł.

Najwięcej środków ma zostać przeznaczonych na leczenie szpitalne – ponad 27 mld zł, refundację leków – ponad 8 mld zł, podstawową opiekę zdrowotną – ponad 7 mld zł oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – ponad 5 mld zł.

Ujęte w projekcie planu koszty ogółem NFZ to ponad 67 mld zł, są one wyższe o ponad 240,9 mln zł od planowanych przychodów – ponad 66,8 mld zł. Jest to związane z koniecznością przeznaczenia części środków z funduszu zapasowego na świadczenia opieki zdrowotnej tak, aby nakłady w 2014 roku na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach Funduszu nie były niższe niż w roku poprzednim.

Wśród priorytetów NFZ na przyszły rok znalazło się m.in. zwiększenie roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie procedur zabiegowych; zwiększenie liczby dzieci i młodzieży objętej badaniami bilansowymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; zwiększenie poziomu realizacji chemioterapii udzielanej w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; zwiększenie dostępności do rehabilitacji kardiologicznej oraz poprawa opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Plan finansowy NFZ przygotowywany jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Projekt planu finansowego krytykują posłowie PiS. Ich zdaniem zmniejszone zostaną wydatki na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i chemioterapię.(PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>