NFZ: podstawą działania plan finansowy przedstawiony ministrowi zdrowia (rozszerzenie).

W przypadku braku akceptacji planu finansowego NFZ przez ministra finansów, Fundusz działa w oparciu o plan przedstawiony ministrowi zdrowia i sejmowym komisjom: finansów publicznych i zdrowia – powiedział w czwartek PAP rzecznik NFZ Andrzej Troszyński. Troszyński zaznaczył, że wynika to z zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podobną opinię wyraził w rozmowie z PAP b. minister zdrowia, dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie Marek Balicki.

W ustawie zapisano także, że minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów może dokonać zmian w planie finansowym NFZ.

Jak dowiedziała się PAP w NFZ, minister finansów Jacek Rostowski nie podpisał planu finansowego Funduszu na 2014 r. Zgodnie z planem w przyszłym roku na finansowanie świadczeń zdrowotnych miało być przeznaczone ponad 63,3 mld zł.

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann powiedział PAP, że minister finansów nie zgadza się z wysokością dotacji budżetowej na finansowanie świadczeń udzielonych osobom, które nie posiadają samodzielnego ubezpieczenia w NFZ – chodzi m.in. o dzieci. Według NFZ przeznaczono na to 950 mln zł. Neumann poinformował, że uwagi Ministerstwa Finansów są analizowane; prowadzone są rozmowy z tym resortem.

Rzeczniczka MF Wiesława Dróżdż powiedziała w czwartek PAP, że brak akceptacji przez resort finansów wysokości dotacji na świadczenia dla m.in. dzieci niczego nie zmienia. „Wszystkie dzieci do 18. roku życia mają zagwarantowane prawo do nieodpłatnego leczenia, a ich leczenie jest finansowane ze środków publicznych” – podkreśliła.

„Zdaniem MF znaczny wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa (950 mln zł – PAP) wymaga weryfikacji. Obecnie prowadzimy rozmowy z MZ w celu wypracowania rozwiązania” – dodał Dróżdż.

Plan finansowy NFZ pozytywnie zaopiniowały sejmowe komisje: zdrowia i finansów publicznych, podpisał go minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zgodnie z ustawą minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów powinni zatwierdzić plan finansowy Funduszu do 14 sierpnia.

Troszyński podkreślił, że NFZ przygotował plan finansowy zgodnie z przepisami ustawowymi, w oparciu o wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Na czwartkowej konferencji w Sejmie krytycznie do niepodpisania planu finansowego NFZ odnieśli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Elżbieta Rafalska jest zdania, że jest to „żenujący kompetencyjny spór między dwoma resortami, które powinny umieć się dogadać zanim minął termin, w którym plan NFZ powinien być podpisany”.

„To pokazuje nieudolność obu tych instytucji, że taki skokowy wzrost nie był skonsultowany” – podkreśliła posłanka PiS. Jak oceniła, „ta sytuacja powoduje niepokój polskich pacjentów, bo nie wiedzą, o co chodzi z dziećmi, dlaczego będzie brakowało ubezpieczenia”. „Chyba nie takiego państwa chcemy, w którym będą się przepychały dwa ministerstwa” – dodała Rafalska.

Uspokaja z kolei Jarosław Katulski (PO). „Niepodpisanie tego planu nie grozi jakimiś poważnymi perturbacjami. Prezes NFZ będzie musiał zaproponować nowe rozwiązania, które nie będą wymagały tak znacznego dofinansowania ze strony budżetu państwa. Następuje nowelizacja budżetu państwa i z tego powodu minister finansów, szukając oszczędności, zakwestionował plan NFZ, który teraz może być zmodyfikowany” – powiedział PAP Katulski. Według niego nieuprawnione są twierdzenia, że „z tego powodu będzie się gorzej czy mniej leczyć”.

W planie przewidziano nominalny wzrost środków na świadczenia w stosunku do pierwotnego planu na 2013 r. o ponad 412,9 mln zł. Pieniądze te na finansowanie świadczeń przeznaczy centrala NFZ. Natomiast dla każdego z oddziałów wojewódzkich przewidziano środki na takim samym poziomie jak w planie na 2013 r.

Oddziały NFZ, które w planie finansowym otrzymały najwięcej pieniędzy, to: mazowiecki – ponad 8,7 mld zł, śląski – ponad 7,5 mld zł, wielkopolski – ponad 5,5 mld zł i małopolski ponad 5,3 mld zł.

Najwięcej środków ma zostać przeznaczonych na leczenie szpitalne – ponad 27 mld zł, refundację leków – ponad 8 mld zł, podstawową opiekę zdrowotną – ponad 7 mld zł oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – ponad 5 mld zł.

Ujęte w projekcie planu koszty ogółem NFZ to ponad 67 mld zł, są one wyższe o ponad 240,9 mln zł od planowanych przychodów – ponad 66,8 mld zł. Jest to związane z koniecznością przeznaczenia części środków z funduszu zapasowego na świadczenia opieki zdrowotnej tak, aby nakłady w 2014 roku na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach Funduszu nie były niższe niż w roku poprzednim.

Wśród priorytetów NFZ na przyszły rok znalazło się m.in. zwiększenie roli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie procedur zabiegowych; zwiększenie liczby dzieci i młodzieży objętej badaniami bilansowymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; zwiększenie poziomu realizacji chemioterapii udzielanej w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; zwiększenie dostępności do rehabilitacji kardiologicznej oraz poprawa opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Plan finansowy NFZ przygotowywany jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Projekt planu finansowego krytykują posłowie PiS. Ich zdaniem zmniejszone zostaną wydatki na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i chemioterapię. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>