NFZ: bezpieczeństwo i wyniki leczenia – kryteria kontraktowania.

NFZ wprowadza zmiany w kryteriach oceny ofert świadczeniodawców przy kontraktowaniu. Premiowane będą posiadane certyfikaty, kontrola zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz racjonalna antybiotykoterapia – czyli czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński poinformował w piątek PAP, że p.o. prezes NFZ Marcin Pakulski podpisał zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

„Istotną nowością w zarządzeniu są parametry oceny ofert składanych przez świadczeniodawców, umożliwiające uwzględnienie tych czynników, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i wyniki leczenia. Dotyczy to monitorowania zakażeń szpitalnych i stosowania racjonalnej polityki antybiotykowej, które rzetelnie opracowane i skutecznie wdrażane, skracają okres hospitalizacji oraz redukują częstość występowania zakażeń i ewentualnych powikłań procesu leczenia” – podkreślił Troszyński.

Dodał, że dotychczasowe zarządzenia koncentrowały się na parametrach dotyczących organizacji udzielania świadczeń i umożliwiały ocenę ofert głównie w perspektywie infrastruktury i zasobów kadrowych, którymi dysponują świadczeniodawcy.

Troszyński poinformował także, że w zarządzeniu zostały uwzględnione rekomendacje Zespołu ds. Ustalania Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert. „Doprecyzowano przepisy dotyczące certyfikatów ISO i certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia” – dodał. Rzecznik NFZ podkreślił, że wprowadzony został pakiet pytań dotyczących zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej. Chodzi o promowanie prawidłowych procedur i dobrych praktyk. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>