Negatywne działanie wilgoci występującej w budynkach mieszkalnych na organizm człowieka i zwierząt!

Na portalu Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa znalazłem bardzo ciekawy artykuł Dr inż. Jerzego Karysia z
Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej: „IZOLACJE WODOCHRONNE W BUDYNKACH I SKUTKI ICH NIESPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ”. Zacytuję fragment dotyczący negatywnego działania wilgoci występującej w budynku na organizm człowieka oraz zwierząt, podam również link do artykułu w całości…

Negatywne działania wilgoci występującej w budynku ma podwójny charakter, gdyż mamy do czynienia z działaniem bezpośrednim na materiał a także z działaniem na organizm ludzi lub zwierząt. Zawilgocony materiał ma większy współczynnik wilgotności cieplnej, co powoduje duże straty ciepła w budynku. Materiały o dużym współczynniku rozmiękania (gips, anhydryt, estrychgips) zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną, co objawia się destrukcją płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych lub podkładów estrychgipsowych. Woda gruntowa wywołuje również korozję chemiczną tynków , ścian murowanych i betonowych. Jednak znacznie większy wpływ nadmiernej wilgotności przegród dotyczy mieszkańców zawilgoconych pomieszczeń . Może to być wpływ bezpośredni, w postaci zwiększonej wilgotności względnej powietrza lub też pośredni poprzez pojawianie się czynników biologicznych (grzyby domowe, grzyby pleśniowe, bakterie, owady ? ksylofagi, mchy, porosty, glony). Wewnątrz pomieszczeń występują najczęściej grzyby pleśniowe, bakterie, a w przypadku stosowania materiałów drzewnych i drewnopochodnych mogą wystąpić w nich grzyby domowe lub pojawić się owady – ksylofagi. Na zewnątrz występują wówczas mchy, porosty i glony, a niekiedy również grzyby domowe i grzyby pleśniowe. Bezpośrednie działanie zawilgoceń powoduje u ludzi choroby układu oddechowego oraz choroby reumatyczne. Działanie pośrednie wywołane jest grzybami, które powodować mogą alergie, grzybice oraz choroby nowotworowe. Powodują również ogólne złe samopoczucie mieszkańców, kwalifikując objawy do syndromu chorego domu (SBS). W odniesieniu do zagadnień wilgotnościowych syndrom ten dotyczy wczesnego i bardzo późnego życia budynku, a także po przekroczeniu progowych wartości NDS. Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są grzyby pleśniowe z podgromady Ascomycotina i Deuteromycotina. W budynkach najczęściej występuje grzyb pleśniowy Aspergillus niger. A oto przykładowe działania negatywne niektórych rodzajów grzybów pleśniowych : Mucor sp. wywołuje alergię dróg oddechowych, Rhizopus jest grzybem patogennym, Acremonium powoduje grzybice paznokci i skażenie rogówki, Penicillum notatum wywołuje alergię i jest grzybem patogennym, Aspergillus flavus wywołuje aspergilozy dróg oddechowych i jest patogenem stymulującym białaczkę, Aspergillus fumigatus stymuluje gruźlicę płuc, Aspergillus niger wywołuje aspergilozę dróg oddechowych, oka, ucha i jest alergenem. Przykłady takie można mnożyć, dlatego też grzyby pleśniowe nie powinny występować w budynkach w zbyt dużym nasileniu. Ogólnie przyjmuje się, że ilość jednostek tworzących kolonię (jtk) nie powinna przekraczać 150 ? 300 jtk/m3 powietrza i 10 3 jtk/100cm2 powierzchni. Warunkiem umożliwiającym powstawania czynników biologicznych, a także syndromu chorego domu jest zawsze nadmierna wilgotność przegród budowlanych.

Strona Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa- www.psmb.wroclaw.pl

A oto link do całego artykułu Dr inż. Jerzego Karysia z
Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej:

http://www.psmb.wroclaw.pl/publikacje.php?id=2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>