Naukowcy zbadają zależność między strukturą a funkcją białek.

Poznanie zależności między strukturą a funkcją białek – to podstawowe zadanie międzynarodowego zespołu naukowców pracujących w ramach projektu „Bio-molekularna chemia: interdyscyplinarne podejście do badania zależności struktura-funkcja białek”. Relacja ta jest kluczem do zrozumienia mechanizmu działania białek, ich znaczenia w powstawaniu chorób oraz wykorzystania w medycynie i biotechnologii. Na realizację badań naukowcy otrzymali ponad 3 mln 200 tys. złotych dofinansowania w ramach IV edycji programu „Międzynarodowe Projekty Doktoranckie” (MPD) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), którego koordynatorem jest prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed).

„Dotychczas na Uniwersytecie Gdańskim funkcję białek badali głównie biotechnolodzy, podczas gdy strukturą zajmowali się chemicy. Ta sytuacja utrudniała doktorantom, rozpoczynającym karierę naukową, poznanie obu komplementarnych strategii badawczych” – wyjaśnia rzecznik UG Beata Czechowska-Derkacz.

W usunięciu tych przeszkód ma pomóc właśnie międzywydziałowe konsorcjum, w ramach którego będzie prowadzonych aż 10 projektów doktoranckich. Badania będą wykorzystywały zarówno podejście doświadczalne, jak i teoretyczne, co ma umożliwić poznania zależności struktury i funkcji białek.

Jak informuje rzecznik UG, większość z tych projektów skupi się na białkach opiekuńczych. Swą nazwę zawdzięczają one unikalnym zdolnościom do ochrony innych białek komórkowych przed czynnikami stresowymi oraz możliwości zapobiegania niepożądanych oddziaływań pomiędzy białkami. Zaburzenie funkcji białek opiekuńczych jest przyczyną chorób prionowych, autoimmunizacyjnych i nowotworowych.

Pracami 10 projektów doktoranckich pokierują profesorowie: Igor Konieczny, Krzysztof Liberek i Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed oraz profesorowie: Cezary Czaplewski i Józef Adam Liwo z Wydziału Chemii UG.

Doktoranci pracujący w ramach projektu będą wybrani w drodze otwartej, międzynarodowej rekrutacji. Uzyskają stypendia naukowe i granty badawcze na realizację badań oraz możliwość odbycia staży naukowych (od 9 do 18 miesięcy) u partnerów zagranicznych z USA, Hiszpanii i Niemiec.

Z konsorcjum utworzonym w ramach programu MPD będą również współpracowały uczelnie zagraniczne m.in. University of Wisconsin, Cornell University, University of Idaho z USA, niemiecki Universitat Heidelberg czy hiszpańskie Centro de Investigaciones Biologicas.

Szczegółowe informacje na temat nagrodzonych w programie MPD są dostępne na stronach: www.fnp.org.pl oraz www.ug.edu.pl/pl/?id_wyd=3703 EKR

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>