Naukowcy z całego świata w Warszawie podyskutują o lipidach.

Jak informuje prof. Ewa Świeżewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, 52 konferencja ICBL jest międzynarodowym zjazdem naukowym, które stanowi forum dla prezentacji najnowszych wyników i dyskusji wszystkich aspektów podstawowych badań naukowych dotyczących lipidów i powiązanych z tymi badaniami zastosowań praktycznych.
„Powierzenie polskiemu środowisku naukowemu organizacji 52 ICBL jest sporym wyróżnieniem. Równocześnie będzie to pierwsza konferencja ICBL organizowana w naszej części Europy” – wyjaśnia prof. Świeżewska. W konferencjach ICBL uczestniczą najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie badań nad lipidami. Prezentowane są najciekawsze wyniki badań, najnowsze kierunki nowych poszukiwań i nowe metody badawcze.

Konferencja zapewnia możliwość dyskusji naukowych wybitnym specjalistom z dziedziny lipidologii, a dla młodych naukowców jest szansą bezpośrednich kontaktów i omówienia własnych wyników z najwybitniejszymi autorytetami naukowymi. „Nawiązanie takich kontaktów warunkuje planowanie współpracy naukowej i przygotowywanie wspólnych projektów grantowych” – zaznacza uczona.

Jak tłumaczy, badania nad lipidami – składnikami wszystkich żywych komórek – prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych, uzupełniających się podejść eksperymentalnych (biochemia, biologia molekularna, biofizyka, medycyna). Wyniki tych badań są istotne nie tylko dla poszerzenia podstawowej wiedzy naukowej, ale także dla opracowywanych nowych terapii chorób człowieka.

„Klasycznymi przykładami objawów wynikających z zaburzeń gospodarki lipidowej jest hipercholesterolemia uważana za główny czynnik ryzyka nadciśnienia, zawałów serca i udarów mózgu. Inne zaburzenie związane ściśle z gospodarką lipidową to tzw. syndrom metaboliczny X – zmiany prowadzące do cukrzycy, także choroby neurodegeneracyjne, lipidozy, czyli choroby lizosomalne spichrzeniowe (np. choroba Tay-Sachsa, Niemanna-Picka)” – wyjaśnia prof. Świeżewska.

ICBL powstała ponad 50 lat temu. Zjazdy ICBL są organizowane corocznie, w krajach europejskich i poza Europą. Liczba uczestników zjazdu wynosi zwykle od 200 do 250 osób ze wszystkich kontynentów. Uczestnicy mogą wziąć udział w specjalnym programie kulturalnym przygotowanym przez organizatorów. Informacje na temat ICBL, jego misji i struktury dostępne są na stronie: http://www.icbl.unibe.ch/.

52 konferencję ICBL organizują instytucje naukowe ulokowane w Kampusie Ochota w Warszawie: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>