Naukowa ocena ryzyka organizmów genetycznie zmodyfikowanych ! .

Kompleksową, ale opartą na badaniach naukowych, ocenę ryzyka organizmów genetycznie zmodyfikowanych na poziomie Unii Europejskiej popiera organizacja reprezentująca przemysł biotechnologiczny w Polsce…….. GBE Polska podkreśla jednocześnie, że obecne wymogi legislacyjne oceny ryzyka na poziomie Unii są najbardziej rygorystyczne na całym świecie. W UE trwa dyskusja nad zmianami w ustawodawstwie dotyczącymi oceny ryzyka GMO.
"Szacuje się, iż na całym świecie uprawia się około 114 milionów hektarów roślin genetycznie zmodyfikowanych i nie ma żadnych dowodów naukowych na to, iż niesie to jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt, czy środowiska naturalnego" – podkreślają eksperci polskiego oddziału organizacji GBE. Dodają, że żaden z krajów członkowskich ani innych krajów europejskich nie dostarczył dowodów szkodliwości roślin genetycznie zmodyfikowanych.
Jak stwierdzają przemysłowcy, w UE toczy się dyskusja o wprowadzeniu do oceny ryzyka GMO kryteriów socjoekonomicznych. GBE Polska jest temu zdecydowanie przeciwna. Przedstawiciele organizacji uważają, że w ocenie powinno brać się pod uwagę jedynie kryteria naukowe, a nie polityczno – społeczne.
"Państwa członkowskie powinny w swoich ocenach brać pod uwagę dowody naukowe już istniejące na poziomie europejskim, opracowane przez instytucje Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz ostatnie, 10-letnie doświadczenia z prowadzonych na całym świecie upraw roślin transgenicznych" – stwierdzają w oświadczeniu przesłanym PAP. Zaznaczają, że ekspertyzy poszczególnych krajów są uwzględniane w ocenie EFSA od 2006 roku, zatem nie ma konieczności dalszej modyfikacji już istniejącego systemu.
Zdaniem GBE Polska, dyskusja w krajach członkowskich pokazuje, iż upolitycznienie problemu GMO prowadzi do zahamowania dostępu do nowoczesnych technologii, co w efekcie powoduje, że rolnictwo europejskie przestaje być konkurencyjne w stosunku do rolnictwa światowego.
W ocenie organizacji, podstawowym warunkiem to prowadzenia prawidłowej działalności gospodarczej są jasne i spójne przepisy prawa. Mając to na uwadze GBE Polska postuluje wspieranie rozwiązań, które będą służyły uproszczeniu przepisów prawa, pozwalającym podmiotom gospodarczym na działanie w jego granicach z jednej strony, a z drugiej prowadzenie i rozwijanie swojej działalności.
***
GBE Polska jest reprezentacją przemysłu biotechnologicznego, której jednym z celów działania jest prowadzenie konstruktywnej, publicznej debaty na temat GMO. Organizacja jest członkiem międzynarodowego programu, służącego szerzeniu wiedzy na temat biotechnologii w rolnictwie, opartej na rzeczowych i naukowych dowodach. Członkami programu są międzynarodowe firmy, będące pionierami w rozwoju biotechnologii rolniczej, posiadającej największy udział w rozwój przemysłu rolno-spożywczego.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

lek. med. Jacek Roik , jroik@manpol.net
tel.domowy:0-14,655-84-49
tel.do pracy:0-14,627-33-88
Moja Internetowa Poradnia Konsultacyjna.
www.jroik.manpol.net
Moja rozmowa w TVP Kraków z okazji Plebiscytu"Lekarz Roku 2005"
http://ww6.tvp.pl/3593,20060115291053.strona
Moja książka p.t."Choroby cywilizacyjne"
www.choroby-cywilizacyjne.zlotemysli.pl/profilaktyka.php
Wirtualne Targi Zdrowego Życia, Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych
www.jroik.manpol.net/wt
E-booki: www.zlotemysli.pl/profilaktyka,1/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>