Narodowy Fundusz Zdrowia: jest zarządzenie ws. zmian w opiece specjalistycznej.

Zwiększenie liczby zgłoszeń przez poradnie pacjentów do przeszczepu nerki – zakłada nowelizacja zarządzenia w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którą w piątek podpisała prezes NFZ Agnieszka Pachciarz. Część zmian będzie obowiązywała od 1 października tego roku, a część od 1 stycznia 2014 r. Wśród nowych rozwiązań, które wejdą w życie jeszcze w tym roku znajduje się wprowadzenie mechanizmu wyodrębnienia środków finansowych na realizację procedur związanych z transplantacją nerek, obejmujących kwalifikację do przeszczepu oraz monitorowanie chorych zakwalifikowanych do przeszczepu nerki.

NFZ podkreśla, że obecnie procentowy udział osób oczekujących na przeszczepienie w stosunku do liczby osób dializowanych dorównuje krajom zachodnioeuropejskim. Jednak kwalifikację do przeszczepienia nerki w trybie ambulatoryjnym przeprowadzono w ubiegłym roku w całej Polsce tylko u 13 chorych.

Fundusz uważa, że w wyniku wprowadzonego w zarządzeniu mechanizmu finansowania powinno nastąpić zwiększenie liczby potencjalnych biorców zgłaszanych do ośrodków kwalifikujących do przeszczepu nerki w oparciu o diagnostykę wykonywaną w trybie ambulatoryjnym. Ma się także poprawić opieka ambulatoryjna nad pacjentami z ciężką niewydolnością nerek, którzy zostali zakwalifikowani do przeszczepu.

Inną zmianą jest podwyższenie wyceny wybranych grup procedur, w których wykonywane są świadczenia urologiczne. Dokonano podwyższenia wyceny cystoskopii z 15 na 20 pkt, oraz biopsji stercza, wykonywanej w ramach AOS z 30 na 70 pkt.

Kolejne zmiany wejdą w życia 1 stycznia 2014 r. Chodzi m.in. o wydzielenie w określonych zakresach świadczeń środków finansowych na realizację procedur zabiegowych w celu zwiększenia liczby wykonywanych procedur możliwych do przeprowadzenia w trybie ambulatoryjnym.

NFZ zapowiada również zwiększenie w rankingu stosowanym podczas konkursu ofert wagi punktowej w przypadku lekarzy z I stopniem specjalizacji, uprawnionych do samodzielnego realizowania świadczeń w poradni specjalistycznej.

Dotyczy to tych lekarzy z I stopniem specjalizacji, którzy zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są uprawnieni do samodzielnego realizowania świadczeń w poradni specjalistycznej. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>