Mój mistrz

Od 20 lat jestem dozgonnym dłużnikiem wobec Profesora. Dziękuję Bogu , że spotkałem Go na swojej drodze posługi lekarskiej ! …

Tej treści list wystosowałem do ” Biuletynu Magnezologicznego ” – Kwartalnika Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza .
W marcu 1984 roku na adres krakowski napisałem list do prof. Juliana Aleksandrowicza z zapytaniem – czy jest sens organizować w Tarnowie sklep ze ” zdrową żywnością ” ? 
Otrzymałem błyskawiczną odpowiedź : t a k !

 
A jak przeczytałem książkę ” Kuchnia i medycyna ” , którą Profesor napisał razem z dr Ireną Gumowską , to postanowiłem zmienić swoje dotychczasowe spojrzenie na zdrowie ! Pomyślałem , że napisanie recept Pacjentowi na zakończenie wizyty w gabinecie to stanowczo za mało !Gdybym potrafił napisać Moim Pacjentom receptę na zdrowe życie mając wiedzę na ten temat to mógłbym się zbliżyć do ideału lekarza , jaki propagował ś. p. Profesor Julian Aleksandrowicz . Medycyna holistyczna to jest mój kierunek nauki odkąd w latach 1984 – 1987 byłem u boku Pana Profesora na sympozjach naukowych , spotkaniach w różnych środowiskach gdzie Profesora zapraszano oraz w Jego uroczym domu przy ul. Zamenhoffa w Krakowie . Dzięki Profesorowi poznałem wyjątkowych ludzi , którzy gromadzili się wokół Osoby Profesora ! Pamiętam jak Profesor ubolewał , że Jego ” wizjonerskie ” spojrzenie na medycynę – tak oceniali Jego poglądy inni Naukowcy – nie znajdowały należnego uznania ! Ale pod koniec życia a byłem tego świadkiem Profesor Julian Aleksandrowicz doznał mimo tylu przeciwieństw należnej MU satysfakcji . Towarzyszyłem Profesorowi w podróży do Lublina , gdzie Senat Katolickiego Uniwersytetu odznaczył Go wtedy najwyższym swoim Medalem im. Księdza Idziego Benedykta Radziszewskiego – pierwszego rektora tej Uczelni ! 
Od wielu lat nie znam Pacjenta , który by opuszczał Oddział Kardiologiczny w tarnowskim szpitalu by nie miał recepty na preparaty magnezowe ! Magnez bez , którego nie byłoby życia na Ziemii był ulubionym pierwiastkiem Profesora o którym mówił z taka pasją podczas każdego swojego wystąpienia ! 

Od 20 lat jestem dozgonnym dłużnikiem wobec Profesora . Dziękuję Bogu , że spotkałem Go na swojej drodze posługi lekarskiej ! By chociaż w części odwzajemnić się
WIELKIEMU NAUCZYCIELOWI postanowiłem zaprojektować INTERNETOWY KLUB
PROFILAKTYKI
CHORÓB CYWILIZACYJNYCH IM. PROF.JULIANA ALEKSANDROWICZA ! 
Bardzo proszę wszystkich , którzy kiedykolwiek zetknęli się z Profesorem o nadsyłanie wspomnień o NIM ! Zapraszam wszystkich do współpracy w ramach Klubu -
www.okay.pl/kpcc

Na zakończenie zacytuję kilka zdań z książki pt. ” Zdrowie Psychiczne ” pod redakcją Kazimierza Dąbrowskiego wydanej w 1979 roku przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe z rozdziału , który napisał prof. Julian Aleksandrowicz : 
” Ażeby poprawić zdrowotność dzisiejszego pokolenia , jak i ochronić przyszłe pokolenia przed konsekwencjami somatopsychicznych i genetycznych szkodliwości , których źródłem jest współczesna cywilizacja – niezbędna jest oświata , która powinna przenikać jak najszybciej z katedr i laboratoriów uniwersyteckich do każdego człowieka o zdrowym mózgu ” . 
Te słowa napisane w 1979 roku nic nie straciły – wręcz przeciwnie , nabrały jeszcze większej wartości ! Obyśmy się wszyscy zaczęli budzić z letargu zdrowotnego ! 

lek. med. Jacek Roik 
pl. Kościuszki 4 m.23 
33-100 Tarnów 
tel. domowy 14 – 621 53 48 
tel. do pracy 14 – 627 33 88 . 
e – mail : jroik@manpol.net 
www.jroik.manpol.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>