Modlitwa przy wigilijnym stole!

Jutro WIGILIA!Chyba najwazniejsze wspólne, coroczne spotkanie w życiu każdej polskiej RODZINY! Atmosferę tego wieczoru nie da się porównać z jakimkolwiek wieczorem w ciągu roku.Obchodzenie Wigilii Bożego Narodzenia przyjęło się w Polsce w XIII wieku. Ale dopiero w ubiegłym stuleciu stało się powszechną tradycją. Wigilijna wieczerza nabrała charakteru wydarzenia sakralnego. Stała się ważnym wydarzeniem życia rodzinnego, takim, jakiego w innych krajach się nie spotyka. Zwykle Ojciec lub Matka albo najstarszy Syn lub najstarsza Córka rozpoczynają ceremonię wieczoru od modlitwy! Wiem jakie wzruszenie mnie i chyba każdego ogarnia, gdy się przewodzi Wigilijnej uroczystości! Dlatego zamieściłem poniżej przebieg Wigilii korzystając z dodatku do Tygodnika „Gość Niedzielny”(www.goscniedzielny.pl) ….


Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom) . Jedno miejsce przy stole pozostaje wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę wigilijna rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec.


W imię Ojca i   Syna  i Ducha Świętego. Amen.


Zapalanie świecy:


Ojciec lub matka zapala świecę na stole.


Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.


Wszyscy odpowiadają : Bogu niech będą dzięki.


Najstarsze dziecko zapala światełko na choince.


CZYTANIE EWANGELII- (Łk 2,1-14)


Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł  na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.


Tekst odczytuje na przykład  najstarsze dziecko:


W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do  swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją , która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie., gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. gospodzie tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego  narodu :dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was : znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” . I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 


Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii- kolęda „Bóg się rodzi”.


WSPÓLNA MODLITWA.


Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają „ Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.


Ojciec lub matka: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:


Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.


Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.


Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i   znajomych pokojem tej nocy.


Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.


Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.


Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.


Naszych zmarłych(wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.


Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.


Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz” .


Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego.


Amen.


ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM.


Ojciec lub matka: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem- chlebem miłości. Otwierając nasze serca w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.


Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem.


MODLITWA PO WIECZERZY.


Odmawia ojciec lub matka.


Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.


Amen.


 


Tarnów, dnia 23.12.2004 r.       Jacek Roik , jroik@manpol.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>