Minister Zdrowia Watykanu Abp Zygmunt Zimowski w Tarnowie!

Watykan: prezentacja papieskiego przesłania na Światowy Dzień Chorego. Centralność osoby ludzkiej w ochronie zdrowia, a także potrzebę humanizacji środowisk medycznych i zaangażowania w tej dziedzinie Kościołów lokalnych podkreślił abp Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia zaprezentował na konferencji prasowej orędzie Benedykta XVI na tegoroczny Światowy Dzień Chorego. Zgodnie z tradycją obchodzony on jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Tekst papieskiego przesłania został ogłoszony już przed Bożym Narodzeniem, a jego mottem są słowa z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła: ?Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni? (1 P 2, 24).

Benedykt XVI zwraca uwagę, że obchody tego Światowego Dnia są okazją do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a równocześnie do uwrażliwienia wspólnot kościelnych i całego społeczeństwa na potrzeby chorych. Przypomina, że społeczeństwo, które nie potrafi zaakceptować cierpiących ani im pomóc i współczuć, jest okrutne i nieludzkie (por. encyklika Spe salvi, 38). Nawiązując do słów św. Piotra ?Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni? podkreśla, że Chrystus cierpiał i umarł, ale potem zmartwychwstał. Dlatego Jego rany są znakiem naszego odkupienia i pojednania z Ojcem. Właśnie przez Chrystusowe rany możemy patrzeć oczyma nadziei na wszystkie nieszczęścia ludzkości. ?Zmartwychwstając, Pan Jezus nie usunął ze świata cierpienia i zła, ale uzdrowił je u korzeni. Przemocy zła przeciwstawił wszechmoc miłości? ? napisał Papież.

Podczas prezentacji dokumentu abp Zimowski wskazał, że troska o chorych powinna objąć wszystkie warstwy społeczne, także te najsłabsze. Dzisiejsza konferencja prasowa była też okazją do przedstawienia konferencji poświęconej katolickim stowarzyszeniom medycznym w służbie kultury życia. Impreza ta odbędzie się pojutrze (5 lutego) na zakończenie obchodów 25-lecia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

W tym roku nie przewidziano centralnych obchodów Dnia Chorego. Sam przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia weźmie udział w odnośnych uroczystościach w Tarnowie. Wpiszą się one w jubileusz 225-lecia powstania tamtejszej diecezji. Abp Zygmunt Zimowski m.in. odprawi w tarnowskiej katedrze Mszę dla chorych i ich opiekunów, odwiedzi dom dla księży emerytów oraz ośrodek onkologiczny Szpitala św. Łukasza, a także spotka się z tamtejszymi kapelanami szpitalnymi i dyrektorami placówek służby zdrowia.

Biuletyn Radia Watykańskiego jest rozsyłany gratis na adresy abonentów. Jak dokonać prenumeraty lub jak z niej zrezygnować informujemy na stronie www.radiovaticana.org/polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>