Medycyna komórkowa Dr Ratha- demencja- choroba Alzheimera.

Witamina E w prewencji choroby Alzheimera:

Choroby demencyjne dotykają milionów Europejczyków, w
samych Niemczech zdiagnozowanych jest ponad milion pacjen-
tów, jednocześnie przybywa corocznie ponad 200 tys. nowych
przypadków. Najczęstszą formę demencji stanowi choroba
Alzheimera z 700 tys. rzeszą dotkniętych nią pacjentów, w Pol-
sce szacuje się, że liczba chorych na Alzheimera przekroczyła
już 200 tys. Cechami charakterystycznymi dla chorób demen-
cyjnych są zaburzenia osobowości i pamięci spowodowane
obniżającą się sprawnością umysłową. Do czynników wywołu-
jących te coraz częstsze schorzenia zaliczyć można – obok natu-
ralnych procesów związanych ze starzeniem się organizmu i
predyspozycjami dziedzicznymi – zaburzenia metaboliczne
mózgu, chorobę sercowo-naczyniową, zakłócenie gospodarki
hormonalnej, jak również czynniki środowiskowe, nadmiar
bodźców i wpływ stresu.
Podczas, gdy medycyna konwencjonalna znalazła się w ślepym zaułku
chorób demencyjnych – naturalne terapie zdrowotne wykorzystują z
powodzeniem określone mikroelementy w prewencji tych chorób.
Słuszność tego kierunku znajduje potwierdzenie w coraz to nowych
prowadzonych badaniach naukowych.
Lipiec 2010 r.
Badanie potwierdza ochronną
funkcję witaminy E w chorobie Alzheimera
Kombinacja różnych form witaminy E może pomóc w zapobieganiu
postępującej demencji ludzi starych. To wynik aktualnie opublikowanego
w „Journal of Alzheimer’s Disease” szwedzkiego badania, w którym to
sprawdzano, czy podwyższony poziom witaminy E w plazmie ludzi
starych wykazuje ochronną funkcję przy chorobie Alzheimera.
Wyniki tego badania potwierdzają, że witamina E może obniżyć
ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.
Działanie neuropro-
tekcyjne (ochronne na komórki nerwowe) wykazuje nie
tylko sam alfa-tokoferol, ale przede wszystkim mieszanka
(kombinacja) różnych komponentów witaminy E.
Chociaż rola
rodziny witamin E w chorobie Alzheimera nie jest do końca wyja-
śniona – jak wykazują badacze w swoim sprawozdaniu – można z
dużym prawdopodobieństwem potwierdzić działanie ochronne tej
grupy mikroskładników.
Dalsze informacje uzyskacie Państwo pod adresem:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20413888
i
www.nutraingredients-usa.com/Research/All-forms-of-vitamin-E-
count-in-Alzheimer-s-protection-finds-study
Krótko o witaminie E
Pod nazwą witaminy E kryje się nie pojedynczy związek, ale grupa
substancji rozpuszczalnych w tłuszczach, o podobnej strukturze, któ-
rych w sumie jest osiem: cztery określane są jako tokoferole, kolejne
cztery to tokotrinole. Szczególne znaczenie dla ochrony komórek
mają tokoferole, czyli: alfa-, beta-, gamma- i delta-tokoferol.
Witamina E należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
Wysoką ich zawartością charakteryzują się przede wszystkim określone
oleje roślinne, jak również produkty sojowe. W synergii z innymi witami-
nami – np. z witaminą C – witamina E może zostać w organizmie zrege-
nerowana i w ten sposób znów przejąć kolejne funkcje. W związku z jej
wysokim potencjałem ochronnym – najważniejszym zadaniem witaminy
E jest ochrona antyoksydacyjna, dlatego odgrywa ona ogromną rolę w
profilaktyce miażdżycy.
Chociaż najbardziej aktywnym tokoferolem przemian metabolicznych
jest znany alfa-tokoferol, to należy jednak nadmienić, iż toloferole wyka-
zują się szczególną skutecznością wówczas, gdy wszystkie cztery formy
dostępne są w kompleksie.
Przewaga medycyny komórkowej zostaje potwierdzona
Medycyna komórkowa patrzy dziś wstecz na prawie dwie dekady
intensywnych badań naukowych nad znaczeniem mikroelementów,
jak i korzyściami płynącymi z ich stosowania, w przypadku rozlicznych
problemów zdrowotnych i na integrację wiedzy całej generacji naukow-
ców w opracowaną naukowo synergię mikroskładników.
Przytoczone w naszej dzisiejszej publikacji badanie naukowe potwierdza
szczególne znaczenie mikroskładników w zapobieganiu i naturalnym
zwalczaniu chorób, jak również udowadnia jeszcze raz przewagę
medycyny komórkowej, która to znaczenie kompleksu tokoferoli pod-
kreśla od lat i postuluje ich stosowanie w kompleksowym zaopatrze-
niu podstawowym organizmu.
Zapowiedź
Więcej informacji na temat zapobiegawczych i wspomagających
korzyści z mikroelementów przy chorobach demencyjnych, jak i cho-
robie Alzheimera, ze szczególnym uwzględnieniem roli dla mózgu
kwasów tłuszczowych Omega-3, otrzymacie Państwo w kolejnej wia-
domości: Zdrowie – naturalnie!
Co możecie Państwo zrobić

zdobywajcie wyczerpujące informacje na temat przewagi nauko-
wo udowodnionych naturalnych terapii w prewencji chorób chro-
nicznych

poinformujcie również o tym ludzi ze swojego środowiska – krewnych,
czy znajomych, zwróćcie ich uwagę na konieczność zmian i moderniza-
cję systemu opieki zdrowotnej.

Wysyłam bezpłatnie informacje na temat medycyny komórkowej Dr Ratha; Jacek Roik, tel. 14, 655 84 49, 13.00- 14.00 lub 19.00- 20.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>