Mazowiecki NFZ ukarał 11 świadczeniodawców.

Mazowiecki NFZ nałożył kary na 11 świadczeniodawców, którzy nieprawidłowo rozliczali się z Funduszem. Kontrolerzy przeprowadzili 24 wizytacje, w 14 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły koincydencji, czyli sytuacji, gdy jednemu pacjentowi w tym samym czasie pomocy udzieliło dwóch świadczeniodawców, np. w ambulatorium i szpitalu. Wizytacje dotyczyły zdarzeń mających miejsce w 2012 r. Na ich podstawie, a także po uzyskaniu oświadczeń pacjentów zostały stwierdzone nieprawidłowości w świadczeniach: kardiologii, diabetologii, położnictwa i ginekologii, onkologii, otolaryngologii, dermatologii i wenerologii, neurologii, gastroenterologii, neonatologii.

Najczęściej stwierdzane przypadki koincydencji między opieką ambulatoryjną a leczeniem szpitalnym dotyczyły: braku potwierdzenia wizyty pacjenta w dokumentacji medycznej; braku potwierdzenia przez pacjenta korzystania określonego dnia ze świadczeń; braku potwierdzenia w dokumentacji medycznej udzielenia porady pacjentowi.

NFZ stwierdził 106 przypadków tzw. podwójnego finansowania. Mowa o świadczeniach, które pacjent wykonał komercyjnie, a które zostały jednocześnie wykazane w rozliczeniach z NFZ Mazowsze.

Przypadki podwójnego finansowania wykryto w wyniku kontroli przeprowadzonych na podstawie skarg od pacjentów. Tylko w I kwartale 2013 r. do NFZ Mazowsze wpłynęło 185 skarg od pacjentów. W roku 2012 było ich 681. W I kwartale 2013 r. Fundusz wnioskował już o 12 kontroli. W całym ubiegłym roku takich wniosków było 18.

Przypadki podwójnego finansowania dotyczyły: znieczulenia do porodu; opłaty za soczewki do zabiegu okulistycznego; badania przed zabiegiem; świadczeń stomatologicznych (znieczulenie, ekstrakcja zęba, RTG); założenie tzw. lekkiego gipsu; świadczeń POZ udzielonych pacjentowi spoza terenu województwa; świadczeń POZ udzielonych pacjentom na emeryturze; iniekcji do oka w trakcie wizyty okulistycznej; wypisania skierowania na USG jamy brzusznej przez lekarza POZ; oraz zabiegów ortopedycznych z wykorzystaniem specjalnych śrub.

W 98 przypadkach pacjentom zwrócono poniesione koszty, w jednym przypadku płatnik rozwiązał umowę ze świadczeniodawcą.

NFZ podkreśla, że w eliminowaniu tego typu nadużyć pomoże przechodzący fazę testów Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Dzięki ZIP pacjent uzyska stały dostęp do informacji o udzielonych mu świadczeniach i ich kosztach. To pozwoli pacjentowi ocenić, czy dana usługa została wykonana i czy została wykazana w rozliczeniach z NFZ.

Dzięki portalowi pacjent uzyska także dostęp do informacji nt. programów profilaktycznych, leczenia za granicą i placówkach posiadających kontrakt z NFZ. ZIP pozwoli też na weryfikację statusu ubezpieczenia w systemie eWUŚ. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>