Marszałkowie przeciwko GMO!

KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODJĄŁ STANOWISKO w
sprawie: uprawy organizmów roślinnych genetycznie modyfikowanych (GMO) w Polsce!W stanowisku tym Marszałkowie RP stwierdzili między innymi:rozpoczęcie upraw roślin modyfikowanych genetycznie może zaszkodzić
wizerunkowi polskiej wsi, postrzeganej aktualnie jako producenta zdrowej i ekologicznej żywności o wysokiej jakości (…), dalej…..


(…) człowiek nigdy nie uzyska kontroli nad biologią życia i nie można zapewnić, że nie dojdzie do niekontrolowanego uwolnienia się organizmów GMO.Należy zwrócić uwagę, że celem upraw roślin modyfikowanych ma być zwiększenie produkcji, podczas gdy problemem rolników w Polsce i w krajach Unii jest zbyt produkcji na dotychczasowym poziomie. (…)
(…) konieczne jest podejmowanie działań w celu zachowania wartości środowiska przyrodniczego oraz zabezpieczenia upraw rolniczych przed
wprowadzaniem roślin transgenicznych, które mogą spowodować nieodwracalne zmiany. (…)
(…) Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu konsumentów, oczekujących zdrowej ibezpiecznej żywności konieczne jest stwarzanie warunków do produkcji żywności metodami przyjaznymi środowisku.(…)
(…)Ogromna ilość sprzeciwów w zakresie wdrożenia upraw GMO, wyrażona przez samorządy 13-tu województw w Polsce i regiony w innych krajach Europy, nie jest uwzględniana przez władze unijne, ponieważ rozwiązania prawne (Dyrektywa 2001/18 oraz 2002/53) są korzystne dla producentów nasion roślinmodyfikowanych genetycznie, bądź też są interpretowane na ich korzyść (…)
(…) Konwent Marszałków Województw RP uznaje za konieczne:
a) wystąpienie Rządu Polskiego do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zakazu obrotu produktami z GMO na terytorium całego kraju (…)

CAŁOŚĆ STANOWISKA
http://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=129
=============
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl  www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>